Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1771

Einar Gjellebøl gir ut Samtale mellom Einer Jermonsøn og Reiar Randulvsøn, eit klageskrift til kongen i København forma som ein samtale på romeriksdialekt. Den utprøvande forma er typisk for skriftene i prentefridomsperioden.


Sist oppdatert: 22.10.2009