Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1807

Offiseren og læraren Hans Morten Winsnes skriv i boka Vinteraftener anvendte paa Betragtninger over Tvillingfolkets Sprog mellem gode Venner at embetsmennene må lytte nøye til allmugens språk og talemåtar, og han vil ha fleire norske ord inn i det danske skriftspråket.
 
Sokneprest Erik Gerhard Schytte gir ut Nogle faa rare norske Ord, efter den Dialect, som i Lofoten’s-Fogderie i Nordlandene, er brugelig.


Sist oppdatert: 22.10.2009