Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1814

17.5. blir Grunnlova vedteken i riksforsamlinga på Eidsvold. Språk blir berre nemnt éin stad, i § 93: ”Til Embeder i Staten maa allene udnævnes de norske Borgere, som bekjende sig til den evangelisk-lutterske Religion, have svoret Constitutionen og Kongen Troskab, og tale Landets Sprog”.
 
4.11. blir den reviderte Grunnlova vedteken. Her blir språk nemnt i fleire paragrafar, og av politiske grunnar er det no uttrykket ”det norske Sprog” som blir brukt.


Sist oppdatert: 06.06.2017