Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1832

I eit svar til Hielm i Vidar nr.1 og 2 skriv språkforskaren Peter Andreas Munch at ein heller bør gå ut frå éin av dialektane og jamføre denne med norrønt.
 
Før hundreåret er omme må Noreg ha fått sitt eige skriftspråk, skreiv diktaren Henrik Wergeland i eit manuskript først blir prenta tre år seinare, i 1835, i Bondevennen.


Sist oppdatert: 22.10.2009