Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1840

Moss Tilskuer prentar innlegget ”Norsk Sprog og Litteratur”, som truleg er skrive  av Chr. Monsen. Innsendaren finn det nedverdigande å ”skrive en fremmed Nations Tungemaal” og meiner den einaste moglege løysinga er å byggje på ”Folkets eiendommelige, skjøndt nu tilbagetrængte Sprog.”


Sist oppdatert: 22.10.2009