Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1842

28.2. vedtek Vitskapsselskapet å gi Ivar Aasen eit årleg stipend på 120 spesidalar i to år, i første omgang for å studere ”Bergens Stifts Dialekter”.
 
26.8. sender Vitskapsselskapet ein arbeidsinstruks til Ivar Aasen der løna er auka til 150 spesidalar i året ”til fortsat Undersøgelse og lexikalsk samt grammatikalsk Bearbeidelse af de norske Dialekter” (sjå 1847).
 
29.9. legg Ivar Aasen ut på si første språklege innsamlingsreise, den såkalla langferda, frå Ekset. Denne delen av innsamlingsarbeidet hans varer i 26 år.


Sist oppdatert: 22.10.2009