Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1849

5.1. publiserer Ivar Aasen den første trykte teksten på nynorsk, ”Samtale imellem to Bønder (om Begivenhederne i Udlandet)” i Morgenbladet, som set til denne merknaden: ”Sprogformen er dannet ved Sammenstilling av flere Dialekter”.
 
2.10. blir nemninga ”landsmål” brukt for første gong, i eit brev til Olaus Vullum frå Ivar Aasen. Ordet blir i 1929 erstatta med ”nynorsk” (sjå 1929).


Sist oppdatert: 22.10.2009