Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1850

30.6. er Ordbog over det norske Folkesprog av Ivar Aasen ferdig trykt, ”efter det kongelige norske Videnskabers-Selskabs Foranstaltning og paa dets Bekostning”.
 
10.12. vedtek regjeringa i kongeleg resolusjon at Ivar Aasen skal få 100 spesidalar frå Oplysningsvæsenets Fond for første halvår 1851 slik at han kan ”fortsætte sine Forskninger”.


Sist oppdatert: 22.10.2009