Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1852

I oktober byrjar det første større offentlege ordskiftet med kvass kritikk mot den nye målreisingstanken frå blant andre historikaren Ludvig Kr. Daa og filosofen Marcus Jacob Monrad. I Oslo-avisene er orda krasse: ”Sværmeri!”
 
4.11. blir Ivar Aasen vald inn som medlem i Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab.


Sist oppdatert: 22.10.2009