Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1867

1.5. blir J. W. Eides Bogtrykkeri i Bergen skipa.
 
Marius Nygaard gir ut ein mindre landsmålsgrammatikk, Kortfattet Fremstilling af det norske Landsmaals Grammatik på Ed. B. Giertsens Forlag i Bergen.


Sist oppdatert: 22.10.2009