Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1869

16.2. godkjenner Kyrkjedepartementet Magnus Brostrup Landstads Kirke-salmebog med 634 salmar, alle på dansk.

23.3. kjem første utgåva av Nokre Salmar, gamle og nye av Elias Blix ut på Det Norske Samlaget i Kristiania. Heftet inneheld 13 salmar. 4. utgåva kjem ut i 1891, no med 150 salmar.

7.4. vedtek Odelstinget gammalnorsk som valfritt fag i den høgre skulen. Framlegg om dette blei vraka i 1862 etter at Kongen i 1860 nekta å sanksjonere eit slikt vedtak.

9.11. melder signaturen X. Lesebok i Landsmaalet av Olav Paulson i Bergens Tidende. Denne andre læreboka på nynorsk etter Hansteens i 1862 er utgitt av Ed. B. Giertsens Forlag i Bergen. 


Sist oppdatert: 07.08.2020