Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1881

17.6. vedtek Stortinget med 89 mot 20 røyster å løyve 1000 kroner til Det Norske Samlaget for prøveomsetjing til landsmål av ein del av Det nye testamentet. Samlaget bed Elias Blix om å omsetje Romarbrevet. Blix svarar ja under føresetnad av at Ivar Aasen hjelper til (sjå 1882, 1888 og 1889).


Sist oppdatert: 01.01.2012