Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1897

2.3. annonserer Magnus Hydle i Den 17de Mai etter folk som er interesserte i å skipe eit omreisande teaterlag som skal spele teater på landsmål (sjå 18911898189919121913).
 
12.7. vedtek Stortinget med 65 mot 47 røyster å sende over til regjeringa ei ”Anmodning om at lade Lovtexten i kongelige Propositioner til Love affatte saavel i LandsMaal som i det almindelige Bogsprog, hvor saadant findes hensigtsmæssigt, og at forelægge Storthinget en Plan angaaende Udgivelse i Landsmaal af gjældende Love”. I 1898/99 kjem det to slike proposisjonar, men først i 1920 blir neste lov på landsmål vedteken.
 
I november gir Alb. Cammermeyers Forlag i Kristiania ut den første Norsk Ordlista av Lars Eskeland. 4. utgåva kjem 1911.

9.12. vedtek Det norske Bibelselskap å be om å få overta ansvaret for Samlagets landsmålsomsetjingar frå Bibelen (sjå 1889). Samlaget går med på dette under den føresetnaden at testamente alltid skal lagerførast på landsmål.


Sist oppdatert: 07.08.2020