Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1941

24.3.1941 kjem første nummeret av Nordmannen ut i Oslo med Conrad Rossgaard som redaktør, utgitt av Nasjonal Samling. Siste nummeret kjem 30.1.1942.
 
5.7. står første teikneseriestripa med ”Ingeniør Knut Berg på eventyr i Austerland” på prent i Nynorsk Vekeblad, teikna av Jostein Øvrelid (pseudonym Ronald Stone) og fortald av Hallvard Sandnes (pseudonym Vigleik Vikli). Serien går til 1954, då bladet går inn.
 
11.10. held Noregs Mållag siste styremøtet sitt under den tyske okkupasjonen.
 
26.11. kunngjer sjef for Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet Gulbrand Lunde at ei ny rettskriving skal gjelde frå 1.1.1942. Former som hage, høgfjell, lauv, vatn blir obligatoriske. For vekeblad og aviser utgitt utanfor Oslo gjeld rettskrivinga frå 1.3., og for filmtekstar frå 1.9.1942.
 
Norsk Barneblads Forlag gir ut første juleheftet av Smørbukk (sjå 1938). Med unntak av 1944 har Smørbukk-julehefta kome med nyteikna serie kvart år sidan.
 
Første juleheftet av Vangsgutane kjem ut på Fonna Forlag, fortald av Leif Halse og teikna av Jens R. Nilssen (sjå 1940). Med unntak av 1944 og 1963 har bladet sidan kome kvart år.
 
Alfred Hauge debuterer med romanen Septemberfrost på Ansgar Forlag.
 
Johannes Heggland debuterer med romanen Folk under fjell på Noregs Boklag.


Sist oppdatert: 28.08.2014