Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1966

23.3. legg Vogt-komiteen fram si tilråding for Kyrkje- og undervisningsdepartementet om den språkpolitiske situasjonen og norsk språkpolitikk frametter.  
 
28.10. kjem første nummeret av Sygnabladet ut i Sogndal med Per Hilleren som redaktør. Siste nummeret kjem 16.6.1967.
 
I november sender NRK Fjernsynet Åpen post for første gong, med Per Øyvind Heradstveit som ein av programleiarane.
 
Band I av Norsk Ordbok, A – doktrinær, blir utgitt av Det Norske Samlaget. Hovudredaktør er Alf Hellevik, og bandet er redigert av Olav T. Beito, Nils Halland, Alf Hellevik og Gunnar Pedersen.


Sist oppdatert: 28.08.2014