Hopp til innhold

Verb

Verb, ordklasse som mellom anna inneheld ord for handlingar og hendingar. Eit verb kan òg uttrykkje ein aktivitet eller og ein tilstand. Verba blir bøygde i tid, slik at dei kan uttrykkje fortid, notid eller framtid.

Les meir om Verb

Substantiv

Substantiv, namn på personar, stader, gjenstandar eller fenomen (abstrakte omgrep). Dette er den største ordklassa i norsk, og ho blir stadig utvida med nye ord

Les meir om Substantiv