Hopp til innhold

Namnelova

Namnelova, lov av 2002 som mellom anna seier at alle skal ha fornamn og eitt enkelt eller dobbelt etternamn, og at ein i tillegg kan ha mellomnamn.

Les meir om Namnelova

Tenestemål

Tenestemål er hovudmålforma til eit lokalt eller regionalt statsorgan. Tenestemålet skal nyttast i rundskriv, kunngjeringar og informasjonsmateriell som desse statsorgana lagar. Reglane er fastsette i lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) og i forskrifta til lova.

Les meir om Tenestemål