Hopp til innhold
X
Innhald

Indirekte tale

Indirekte tale, ikkje ordrett attgiving av ei ytring.

Ved indirekte tale blir innhaldet formidla i form av ei at-setning, til dømes Han sa at han kom. Det motsette er direkte tale, som er ei ordrett attgiving av ytringa: Han sa: «Eg kjem.»

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 07.12.2017
Sist oppdatert: 07.12.2017