Hopp til innhold

Etternamn

Etternamn

Bruken av faste etternamn er ein relativt ny skikk i norsk namnekultur. Noreg var mellom dei aller siste landa i Nord-Europa som fekk ei eiga lov om personnamn i 1923, med krav om faste og arvelege slektsnamn.

Les meir om Etternamn

Personnamn og førenamn

Personnamn og førenamn

Førenamn høyrer til gruppa personnamn, og nemninga fortel at eit førenamn i dag står fremst i ei namnerekkje, på same måten som nemninga etternamn fortel at det kjem «etterpå» i namnerekkja. I namnerekkja Hulda Garborg er såleis Hulda førenamnet og Garborg etternamnet. Tidlegare vart døypenamn nytta i same tyding, men den nemninga er uheldig av to grunnar. For det første vert namnet gjerne meldt inn til folkeregisteret før ein eventuell dåpsseremoni, og for det andre vert slett ikkje alle barn døypte i dag.

Les meir om Personnamn og førenamn