Hopp til innhold

Alfabet

Alfabet (av gresk alfa og beta, dei to første bokstavane i det greske alfabetet), ordna system av skriftteikn som svarar til lydane i talespråket (bokstavar).
Les meir om Alfabet

Kolon

Kolon, skiljeteikn (:) som i vanleg språkbruk blir brukt framfor noko som er varsla i det som kom før teiknet, særleg ved direkte tale og opprekningar.
Les meir om Kolon

Runer

Runer, skriftteikn nytta i Nord-Europa frå det første hundreåret e.Kr. og fram til 1400-talet. Runer er det eldste alfabetet til germanarane.

Les meir om Runer

Syllabisk

Syllabisk (av gresk syllabe, ’staving’), det som gjeld stavingar, eller det at eit ord er stavingsberande eller dannande.
Les meir om Syllabisk

Æ

Æ, bokstav som er danna ved samanskriving av a og e, som blir brukt i fleire språk for å gi att ae på latin (til dømes Cæsar, latin Caesar).
Les meir om Æ