Hopp til innhold

Europa

Interaktivt språkkart over Europa. Trykk på kvart av landa for å få opp informasjon.

Lukk
...

Trykk på eit land for meir informasjon. Kartet viser kva som er det største språket for kvart av landa og kor mange av innbyggjarane som har dette som førstespråk. Kartet viser òg talet på fleirtalsspråk, urfolksspråk og nasjonale minoritetsspråk i kvart land.

For kvart land er det informasjon om landet har ratifisert Den europeiske pakta om regions- eller minoritetsspråk, i kortform kalla Minoritetsspråkpakta, og kva språk den gjeld for. Meir informasjon om Minoritetsspråkpakta finn du ved å trykkje på informasjonsikonet i faktaboksen som kjem opp når du trykkjer på eit land. Du kan òg lese meir om den i artikkelen «Språkfakta: Språk i Europa». 

Merk at små statar i areal som Vatikanstaten, Luxembourg, Monaco med fleire ikkje er synlege før du zoomar inn på kartet

Gå til startsida for Språkfakta.