Hopp til innhold
X
Innhald

Kjeldeliste til Språkfakta

Kjeldeliste til Ottar Grepstad: Språkfakta 2015. Ørsta 2015.

Denne kjeldelista femner om arbeidet frå og med grunnlaget for Nynorsk faktabok 1998 til og med Språkfakta 2015. Trykte oppslagsverk som Norsk Allkunnebok, Norsk bokfortegnelse og Store norske leksikon er ikkje førte opp. Digitale oppslagsverk er førte opp som verk utan referanse til enkeltartiklane som har vore brukte. Som alt anna er desse spesifiserte i dei enkelte tilvisingane.

 

Intervju, samtalar, brev, opplysningar

Agder og Telemark bispedømmeråd, Kristiansand

Allkunne AS, Hovdebygda

Altaposten v/Tor Sara, Alta

Aschehoug Forlag v/Ivar Havnevik, Oslo

Asker Museum v/ Ingunn Stuvøy, Asker

Bergens Tidende v/ Faktasentralen, Bergen

Bibelselskapet v/Odd Petter Tornes, Oslo

Bjørgvin bispedøme, Bergen

Kari Bjørke, Oslo

Bokbasen v/Fride Fosseng, Oslo

Bokklubben Nye Bøker, Oslo

Bokmålsforbundet v/Steinar Øksengård, Bergen

Jarle Bondevik, Universitetet i Bergen, Bergen

Borg bispedømme, Fredrikstad

Tove Bull, Tromsø

Ola E. Bø, Det Norske Teatret, Oslo

Cappelens Forlag v/Inger Skarre, Oslo

Dag og Tid v/Arne-Ivar Kjerland, Oslo

Tove Elise Thue Dahl

Det Norske Bibelselskap v/Anne Grethe S. Røhne, Oslo

Det Norske Samlaget v/Edmund Austigard, Oslo

Det Norske Samlaget v/Dag K. Ellingsen, Oslo

Det Norske Samlaget v/Audun Heskestad, Oslo

Det Norske Samlaget v/Britt Mo Nummedal, Oslo

Det Norske Samlaget v/Liv Nyberg, Oslo

Det Norske Samlaget v/Sverre Tusvik, Oslo

Hjalmar Eiksund, Høgskulen i Volda, Volda

Framtida.no, Leirvik

Jan Olav Fretland, Lærdal

Berge Furre, Oslo

Goethe Institut Oslo v/Jeanette Danzer

Jon Grepstad, Oslo

Gyldendal Norsk Forlag v/Mette Tharaldsen, Oslo

Hamar bispedømmeråd, Hamar

Magne Heide, Kvæfjord

Heimen v/Bodil Røyset, Oslo

Eirik Helleve, Voss

Ottar Hellevik, MMI, Oslo

Audun Heskestad, Rælingen

Hordaland fylkeskommune, Bergen

Jan Fredrik Hovden, Bergen

Stine Hustvedt, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Sigurd Høst, Oslo/Volda

Ivar Aasen-tunet, Ørsta

Jan Kløvstad, Nordens Hus Grønland

Kåre Kolås, Bergen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Hanne Lauvang, Oslo

Kringkastingsringen v/Randi Alsnes, Oslo

Kringkastingsringen v/Tormod Strømme, Oslo

Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, Hamar

Kultur- og kyrkjedepartementet v/ Ingvar Engen, Oslo

Kulturrådet v/Arne Vestbø, Oslo

Landslaget for lokalaviser v/Rune Hetland, Oslo

Landslaget for språklig samling v/Andreas Haraldsrud,

Landssamanslutninga av nynorskkommunar v/Vidar Høviskeland, Oslo/Tysnes

Hanne Lillebo, Hamar

Roger Lockertsen, Stavanger

Oddvin Lundanes, Ski

Knut Løyland, Telemarksforsking, Bø i Telemark

Jon Låte, Oslo

Mediebedriftenes Landsforbund v/ Ragnhild Holmen, Oslo

Medietilsynet v/Jørgen Abelsen, Fredrikstad

Møre bispedøme, Molde

Cecilie Naper, Noregs bibliotekhøgskule, Oslo

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Nasjonalbiblioteket v/Jonny Edvardsen, Mo i Rana

Nasjonalbiblioteket v/Trond Haugen, Oslo

Nasjonalbiblioteket v/Rebecca Boxler Ødegaard, Oslo

Nidaros bispedømmekontor, Trondheim

Nordisk samisk institutt, Kautokeino

Noregs Mållag v/Atle Faye, Oslo

Noregs Ungdomslag v/Marit Jacobsen, Oslo

Noregs Ungdomslag v/Alf Steinar Nekstad, Oslo

Noregs Ungdomslag v/Ola Normann Strand, Oslo

Norges Fotballforbund v/ Jan Jamessen, Oslo

Norsk Barneblad v/Gard Espeland, Oslo

Norsk Barneblad v/Nana Rise-Lynum, Oslo

Norsk Filminstitutt v/Bent Kvalvik, Oslo

Norsk kulturråd v/Mari Finess, Oslo

Norsk Målungdom v/Håkon Kolmannskog, Oslo

Norsk Målungdom v/ Sigbjørn Hjelmbrekke, Oslo

Norsk språkråd v/Jon Grepstad, Oslo

Norske Lagsbruk v/Nils Seland, Oslo

NRK Forskningen, Oslo

NRK Analyse, Oslo

NRK Nynorsk mediesenter , Førde

NRK Platearkivet v/Peeter Rammo, Oslo

NRK v/Ragnhild Bjørge, Oslo

NRK v/Wenche Gjendem, Oslo

NRK v/Katrine Raade, Oslo

NRK v/ Kristian Tolonen, Oslo

Nynorsk avissenter, Førde

Nynorsk pressekontor v/Arne Sigurd Haugen, Oslo

Nynorsk pressekontor v/Karoline Riise Kristiansen, Oslo

Nynorsk pressekontor v/Hallvard Østrem, Oslo

Christian-Emil S. Ore, Oslo

Hilde Osdal, Høgskulen i Volda

Opera Nordfjord v/Kari Pavelich, Nordfjordeid

Oslo bispedømmeråd, Oslo

Oslo kommune v/Hild Lamvik, Oslo

Stine Renate Otterbekk, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Posten Noreg v/Elisabeth H. Gjølme, Oslo

Posten Noreg v/Arvid Lovunddal, Oslo

Riksmålsforbundet v/Tor Guttu, Oslo

Riksmålsforbundet v/Sverre Martin Gunnerud, Oslo

Riksmålsforbundet v/ Bodil Aurdal, Oslo

Olav H. Hauge-senteret, Ulvik

Olav Hr. Rue, Oslo

Prøysenhuset, Ringsaker

Riksfondet for nynorsk presse v/Ola Relling, Oslo

Ruijan Kaiku, Alta

Selja Forlag v/Torkjell Djupedal, Førde

Gunnar Sivertsen, Oslo

Skald Forlag v/Lars Nes, Leikanger

Skattedirektoratet v/Hallvard Lade, Oslo

Skatteetaten v/Kristin Petersen, Oslo

Aud Skipenes, Nordfjordeid

Berit Skog, Trondheim

Skogstad Sport, Stryn

Sogn og Fjordane Teater v/Reidun Støfring, Førde

Sogn og Fjordane Teater v/Terje Lyngstad, Førde

Språkrådet, Oslo

Språkrådet v/Kristin Solbjør, Oslo

Stavanger bispedømme, Stavanger

Idar Stegane, Bergen

Odd A. Steinvåg, Volda

Stortinget v/Anne Lise Hammerstad, Oslo

Stortinget v/Anne Grete Orten, Oslo

Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors

Janne Sønnesyn, Bergen

Sør-Hålogaland bispedømmeråd, Bodø

Håvard Tangen, Oslo

Rolf Theil, Gran

Tunsberg bispedømme, Tønsberg

Iselin Eidhammer Tveit, Vikebygd

Utdanningsdirektoratet v/Tone Vindegg, Oslo

Universitets- og høgskolerådet, Oslo

Universitetsforlaget v/Petter Knutsen, Oslo

Jorunn Veiteberg, København

Vernepliktsverket v/Karen Lise Bruhn, Oslo

Vernepliktsverket v/Per Strømnes, Hamar

Guri Vesaas, Oslo

Lars S. Vikør, Norsk Ordbok 2014, Oslo

Vox v/Magnus Fodstad Larsen, Oslo

Monika Haanes Waagan, Ulsteinvik

Einar Økland, Valevåg

Jon Østbø, Oslo

Ingebjørg Røyrhus Øyehaug, Ørsta

Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Terje Aarset, Høgskulen i Volda

 

 

Arkiv

Arkiv for norsk målreising, Ivar Aasen-tunet

Arkiv Ivar Aasen-tunet

Ottar Grepstads arkiv

Kjell Hauglands arkiv, Ivar Aasen-tunet

Terje Aarsets arkiv

 

 

Manuskript, foredrag, rapportar

Arnøy, Ingar: Foredrag på seminar på Sunndalsøra 27.3.2013

Bjerkaas, Hans-Tore: «Språkrekneskap for NRK», foredrag på Dei nynorske festspela 25.6.2010

Bjørge, Ragnhild: Innlegg i debatt på Dei nynorske festspela 26.6.2015

Bjørhusdal, Eli: Det underlege omgrepet målform. Jostedalsrypa, blogg, 20.11.2009

Bokmålsforbundet: Språksituasjonen i Norge 2014/2015, bokmalsforbundet.no

Brimi, Arne: Innlegg på møte om Diktarhuset i Lom 22.2.2013

Caprino Film, caprino.no

Christensen, Bente ofl.: «Bokmålets og riksmålets nasjonale ordboksverk – BRO-prosjektet», notat til Kulturdepartementet og Språkrådet, udatert og upaginert [2011]

Det Norske Akademi: Budsjettsøknad 2015 til Kulturdepartementet, 28.2.2014

Dom mot Norsk Målungdom, Oslo tingrett 17.12.2003, arkiv Ivar Aasen-tunet

Espeland, Gard: Norsk Barneblad – 110 år samanhengande historie. Manuskript, udatert

Europarådet: Finlands fjerde rapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta, 2010

–: Finlands tredje rapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta, 2006

–: Fjerde evalueringsrapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta i Sverige, 2011

–: Fjerde evalueringsrapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta i Finland, 2012

–: Første evalueringsrapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta i Sverige, 2003

–: Sveriges rapport om oppfølging av Den europeiske språkpakta, 2007

–: Tredje periodiske rapport frå Danmark om Den europeiske språkpakta, 2010

Film & kino Årbok 2001, 2006, 2010, 2013, kino.no

Finnbogadóttir, Vigdís: Foredrag på Språkdagen i Oslo 13.11.2012

–: Foredrag på landsmøtet i Noregs Mållag i Ørsta 19.4.2013

Fordelingen av tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur, regjeringen.no

Forskrift om målvedtak i kommuner og fylkeskommuner, lovdata.no

Furre, Berge: «Da nynorsk vart kyrkjemål». Ivar Aasen-minneførelesing ved Dei Nynorske Festspela, Ørsta 16.9.1996. Manuskript, arkiv Ivar Aasen-tunet

Gramstad, Sigve: «Språk opnar murar. Språk i Europa 20 år etter at Berlin-muren fall». Foredrag i Ivar Aasen-tunet 8.11.2009

Grepstad, Ottar: Det nynorske blikket. Årstale nr. 1 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad  2012)

–: Viljen til språk. Årstale nr. 2 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)

–: Kulturens kritiske masse. Årstale nr. 3 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)

–: Den språklege lekkasjen. Årstale nr. 4 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)

–: Prinsippet nynorsk. Årstale nr. 5 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)

–: «Økonomiske ringverknader av Ivar Aasen-tunet og Dei Nynorske Festspela». Foredrag på landstinget i Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Rauland 28. april 2005

–: Den språkdelte kulturens lov. Årstale nr. 6 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)

–: Makta over språket. Årstale nr. 7 om tilstanden for nynorsk skriftkultur(Grepstad 2012) 

–: Språk i barnehøgd. Årstale nr. 8 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)

–: Valfridom på norsk. Årstale nr. 9 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)

Grønvik, Oddrun: Notat 15.11.2013, Ottar Grepstads arkiv

Hellevik, Ottar: «Kva veit vi om nynorskbrukarane?». Foredrag i Nynorsk Forum 27.4.2000

Henriksen, Petter: «BRO-arbeidet og Det Norske Akademis store ordbok», notat til Språkrådet 5.12.2011

Hjellhaug, Trine Lerum: Foredrag i Nynorsk forum i Sogn og Fjordane på Skei 9.11.2012

-: Takketale for Stortegut-prisen under Litteraturdagane i Vinje, Edland 29.8.2015

Hordaland Mållag: Språkleg medvit hjå ungdom. 1998

Hovdan, Peder E.: Norsk målreising. Målskiftet i heradi 1905–1950–195 , arkivprotokoll, Ivar Aasen-tunet

Hovden, Jan Fredrik, Jostein Gripsrud og Hallvard Moe: «Bergensstudentar og kulturen 2008», undersøking, Universitetet i Bergen 2008

Høst, Sigurd: Liste over nye aviser 1969–2008, frå upublisert database

–: Kartlegging av avistilbud på Internett 1998–2009. 2009

–: «Hvorfor er lokalavisa vinneren?» Foredrag på Lokalavisseminaret I Lom 15.1.2009

Ipsos MMI: Spørjeundersøking på Internett, april 2012, oppdrag frå NRK

–: Forundersøkelse om Språkåret 2013. Telefonundersøkelse 11.-14. desember.2012, oppdrag frå Språkåret 2013 og Nynorsk kultursentrum

–: Rapport etterundersøkelse for Språkåret 2013, telefonintervju 19.–21.11.2013, oppdrag frå Språkåret 2013 og Nynorsk kultursentrum

–: Spørjeundersøking om digitale medium , 3. kvartal 2014

Janson, Tore: «Varifrån kommer språkens gränser?», foredrag på Språkdagen i Oslo 11.11.2009

Jervell, Sverre: «Europeiske regionar på frammarsj  når kjem nynorskregionen?», foredrag på landstinget til LNK, Ivar Aasen-tunet 2003

Jonassen, Tore: Foredrag på Språkdagen 2014 i regi av Språkrådet i Oslo 18.11.2014

Kommunal- og regionaldepartementet: Valstatistikk 2007, krd.dep.no

–: Valstatistikk 2011, krd.dep.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Valgportal 2015, kmd.dep.no

Kornai, Andrés: «Digital language death», Plos One, http://journals.plos.org/plosone/article?id =10.1371/journal.pone.0077056

Kulbrandstad, Lars Anders: Innleiing på seminaret «Mangfald i NRK» i regi av NRK Nynorsk mediesenter, Førde 1.9.2009

Kultur- og kyrkjedepartementet: Språkstatistikk for departementa for 2001, 2002 og 2003, regjeringa.no

–: Språkstatistikk for departementa 2000-2004, regjeringa.no

–: Språkstatistikk for departementa for 2006, regjeringa.no

–: Språkstatistikk for departementa for 2007 og 2008, regjeringa.no

Kulturdepartementet: Språkstatistikk for departementa for 2010, regjeringa.no

–: Språkstatistikk for departementa for 2012, regjeringa.no

–: Språkstatistikk for departementa for 2013, regjeringa.no

Landssamanslutninga av nynorskkommunar, saksutgreiing juni 2014

Lilleholt, Kåre ofl.: Verkeområdet for mållova, utgreiing for Kulturdepartementet, juni/september 2000, arkiv Ivar Aasen-tunet

MMI: Norsk Monitor

Nemi, Einar: Foredrag på årskonferansen til Norsk kulturråd i Tromsø 13.11.2006

Norsk Gallup Institutt: Normering av det nynorske navnet «Noreg», spørjeundersøking september–oktober 1995, oppdrag frå Norsk språkråd

–: Målformenes stilling i befolkningen. August/september 2000, oppdrag frå Riksmålsforbundet

Norsk Målungdom: Kort spørjeundersøking om språkval hausten 2012, Oslo 2012

Norsk språkråd / Språkrådet: Rapport om målbruk i offentleg teneste. Sentrale statsorgan under departementsnivå  1995, 1996, 1997-2000, 2000-2004, 2008, 2011, 2012 og 2013

Norstat: Spørjeundersøking om språk 17.11.–27.11.2014, oppdrag frå NRK

NRK Analyse: Undersøkelse om nynorskbruk i NRK, august 2009

Nynorsk kultursentrum: Statistikk 2003. Ørsta 2004

-: Spørjeundersøking i nynorskkommunar 2006, i samarbeid med LNK

Nynorsk mediesenter. Rapport 2003. Førde

Naadland, Trine og Gudmund Harildstad: Norsk Barneblads forlag. Ei bokliste, udatert

Oeter, Stefan: Helsing frå Europarådet ved opninga av Språkåret 2013 i Kristiansand 3.1.2013

Ore, Christian-Emil: «Notat om leksikografi ved ILN etter 2015», notat 12.8.2011, Ottar Grepstads arkiv

Pimienta, Daniel, Daniel Prado and Álvaro Blanco: Twenty years of measuring linguistic diversity in the internet, UNESCO 2009

Redaksjonen i Norsk Ordbok: Rettingar til Steinulf Tungesvik 2000, upaginert, Ottar Grepstads arkiv

Refseth, Nina: Foredrag på seminar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar på Voss 24.4.2013

Røthe, Paul M.: Rådet for skriftkultur, notat 16.3.2000, forfattarens arkiv

Sentio: Spørjeundersøking januar–februar 2006, oppdrag frå Noregs Mållag

–: Spørjeundersøking 28.2.–3.3.2008, oppdrag frå Nationen og Nynorsk Pressekontor

–: Spørjeundersøking 3.–9.5.2011, oppdrag frå Nationen og Nynorsk Pressekontor

–: Spørjeundersøking 9.9.–5.10.2014, oppdrag frå Riksmålsforbundet

Skog, Berit: Berit Skogs blogg, forskning.no

Solumsmoen, Tor: Kap 269 post 71 Kirke- og undervisningsdepartements lærebokutvalg, notat 11.10.1986, Den norske Forleggerforening, arkiv Ivar Aasen-tunet

Språkrådet: Brev til Kultur- og kyrkjedepartementet 7.12.2009

–: Spørjeundersøking i nynorskkommunar og nøytrale kommunar 13.12.2010–10.2.2011, i samarbeid med LNK og Nynorsk kultursentrum

–: «Norsk ordbokpolitikk», notat til Kulturdepartementet 3.3.2014

Statistisk sentralbyrå: Standard for økonomiske regioner. Rapport 99/8. Oslo 1999

Steiro, Gard: Innlegg på seminar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar på Voss 24.4.2013

Synovate: Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-Norge, 30.3.–3.4.2009, oppdrag frå Språkrådet og GramArt

–: Norsklæreres holdning til eget fag, september–oktober 2010, oppdrag frå Språkrådet

Theil, Rolf: «Norsken på sotteseng?», foredragsmoment om lag 2005

–: Notat til arbeid med basisutstilling Ivar Aasen-tunet, 2007, arkiv Ivar Aasen-tunet

TNS Gallup: Undersøkelse av målformenes stilling i befolkningen – 2005, veke 37–40 2005, oppdrag frå Riksmålsforbundet

–: Spørjeundersøking i skulen januar 2006, oppdrag frå Utdanningsdirektoratet

–: Spørreundersøkelse om engelsk i norsk dagligtale, 12.–14.11.2007, oppdrag frå Språkrådet

–: Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge, november 2008, oppdrag frå Språkrådet

–: Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge, november 2008, oppdrag frå Språkrådet

–: Spørjeundersøking om språk i reklame november 2010, oppdrag frå Språkrådet

–: Språk i høyere utdanning. En pilotstudie høsten 2013, desember 2013, oppdrag frå Språkrådet

Torp, Arne: «Kvifor er Noreg dialektparadiset?», Ivar Aasen-minneforedraget, Dei nynorske festspela i Ørsta 28.6.2013

Trosterud, Trond: «Språkmangfaldet i Europa», foredrag på haustseminar Noregs Mållag i Bergen 26.9.2009

UNDP: Human Development Report 2013, undp.org

UNHCR: Syria Regional Refugee Response, unhcr.org,  

Unesco Institute of Statistics: International literacy data 2014, uis.unesco.org

Universitetet i Oslo: Brev til Kulturdepartementet 23.3.2015

Utdannings- og forskingsdepartementet: Evaluering av statstilskudd til lærebøker innen høyere utdanning, våren 2004

Utdanningsdirektoratet: Kartlegging av sidemålsundervisningen på 10. trinn og VK1, allmennfaglig studieretning 2006, Oslo 2006

–: «Rett til opplæring i eigne språkdelte grupper på ungdomstrinnet», brev til Kunnskapsdepartementet 21.6.2015

Vangsnes, Øystein A.: «Fleirspråklege fordelar», tale på landsmøtet i Noregs Mållag27.4.2012, nm.no

–: «Kva veit vi om tospråklegheit?», foredrag på Nynorskdagen i Førde 29.4.2014

–, Göran B.W. Söderlund og Morten Blekesaune 2015: «The effect of bidialectal literacy on school achievement», International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2015, s. 1–16

Vestad, Jon Peder: «Utfordringar for nynorsk normaltalemål», Vestads vevstad, lesedato 3.5.2001

Wunderlich, Dieter: «Was verlieren wir, wenn Sprachen sterben?», manuskript, http://user.phil-fak.uni-duess..., lesedato 7.5.2015

Øzerk, Kamel og Jon Todal: «Nynorsk som skriftspråk er truet?», presentasjon på seminar i Noregs Mållag 5.9.2010

Aa, Leiv Inge: «Ord som finst og ikkje finst», foredrag på Språkdagen i Oslo 12.11.2013

Aasen, Ivar: «Sprogdistrikter (Maalfylke)», Ms.4° 915:23:9:1, Nasjonalbiblioteket

Databasar og nettstader

Allkunne: www.allkunne.no  

Aschehoug: www.Aschehoug.no

Aviskatalogen 2004: www.mediebdriftene.no

BBC: www.BBC.com

Bergen off. Folkebibliotek: www.bergen.folkebibl.no

Bibsys.no: www.bibisys.no

Bokklubben: www.bokklubben.no

Brageprisen: www.brageprisen.no

Cappelen Damm: www.cappelendamm.no

CIA World Factbook 2007: www.scholarships-forkids.org

Den norske kirkes internet-portal: www.kirken.no

Det franske akademiet : www.academie-francaise.fr

Det Norske Akademis store ordbok: www.naob.no 

Encyclopedia.com : www.encyclopedia.com

Ethnologue: www.ethnologue.com

EU: www.ec.europa.eu

Europarådet: www.conventions.coe.int

Eurovision: ESC History, www.esc-history.com

Festivalguiden.no: www.festivalguiden.no

Finlex: www.finlex.fi

Ken Follett: www.ken-follett.com

Foreningen les!: www.foreningenles.no

Forlaget Oktober: www.oktober.no

Free language: www.freelanguage.org

Geohive.com: www.geohive.com

Goethe Wörterbuch, www.uni-hamburg.de

Grunnskolens Informasjonssystem: www.wis.no/gsi

Gyldendal Norsk Forlag: www.gyldendal.no

Internet World Stats: www.internetworldstats.com

Kommunenøkkelen: www.kommunenokkelen.no  

Kvensk institutt: www.kvenskinstitutt.no

Landslaget for lokalaviser: www.lla.no

Litteraturprisar: http://bibliotek.baerum.kommune.no/litteratur/litteraturpriser/

Lovdata: www.lovdata.no 

Mark Rosenfelder: www.zompist.com

Mediebedriftenes Landsforening: www.mbl.no

MedieNorge: www.medienorge.no

Medieportalen: www.mediebedriftene.no

Medietilsynet/Statens medieforvaltning: www.smf.no

Nærpressekatalogen 2005: www.lla.no

Nasjonalbibliografiske data 1997, nr 3 (cd)

Nasjonalbiblioteket: Norsk nasjonaldiskografi, juni 2005: www.nb.no

Nasjonalbiblioteket: www.nb.no

National Geographic: www.earthtrends.wri.org

Nations Online: www.nationsonline.org

New York Times:  www.nytimes.com

Nobelinstitutet: www.nobelprize.org

Norbok – Norsk bokfortegnelse: www.norbok.no

Norden: www.norden.org

Nordisk statistisk årsbok 2008: www.norden.org

Noregs Bank: www.norges-bank.no

Norges Største Bedrifter: www.summa.no

Norsk Oversetterforening: www.oversetterforeningen.no

Norsk spelkalender: www.spelhandboka.no

Norske festivaler: www.norwayfestivals.com

NSDs Kirkedatabase: www.nsd.uib.no/kirke

Nynorsk kultursentrum: www.aasentunet.no

OCLC Research: www.Oclc.org

Omniglot: “Index of languages by writing system”, www.omniglot.com

Opplagstal 1997  for aviser tilslutta Landslaget for Lokalaviser. www.lla.no

Opplagstal 1997 for aviser tilslutta Norske Avisers Landsforbund. www.nal.no

Orbitat: www.orbitat.com

Ordbog over det danske Sprog, www.ordnet.dk

Regeringskansliet: www.sweden.gov.se

Regjeringa: www.regjeringen.no

Retriever: www.retriever-info.com

Sametinget, Finland: www.samediggi.fi

Sametinget, Noreg: www.samediggi.no 

Sápmi – Samisk informationscentrum Sametinget: www.samer.se

Shakespeare text statistics: www.opensourceshakespeare.org

Social Times: www.adweek.com

Sosialbakers: www.socialbakers.com

Språkbanken, Sverige: www.spraakbanken.gu.se

Språkrådet: www.sprakrad.no

Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no

Store Norske leksikon: https://snl.no

Stortinget: www.stortinget.no

Harriet Beecher Stowe: www.harrietbeecherstowecenter.com

Summa Bryde Norges Handelskalender: www.summa.no

Telenet: www.telenet.be

The Realtimes Report: www.therealtimereport.com

Translator's Café: www.translatorscafe.com

UN Department of Economic and Social Affairs: http://www.un.org/en/developme...

UNDP: Report 2007/2008, www.undp.org

UNESCO: www.unesco.org

United Nations: www.un.org

Universitetet i Graz: www.languageserver.uni-graz.at

Utdanningsdirektoratet: www.utdannings-direktoratet.no

VG: www.vg.no

Vox, Statistikkbanken: www.vox.no

Web Technology Surveys: www.w3techs.com

Wikibooks: www.en.wikibooks.org

Wikipedia Bokmål: www.no.wikipedia.org

Wikipedia Commons: www.commons.wikipedia.org

Wikipedia Deutsch: www.de.wikipedia.org

Wikipedia English: www.en.wikipedia.org

Wikipedia Espanol : www.es.wikipedia.org  

Wikipedia Nynorsk: www.nn.wikipedia.org

Wycliffe Global Alliance: www.wycliffe.net

Årsmeldingar og årsrekneskapar

Allmennkringkastingsrådet: Rapport 1999–2003

Coop Norge: årsmelding 2013

Dag og Tid A/S: Årsmelding og rekneskap 1994–

Dag og Tid: Årsmøteprotokoll 1963-

Den norske Forleggerforening: Bransjestatistikk 1975-1996

Det Norske Bibelselskap 1899–1992

Det Norske Teatret 1946–

Heimen-konsernet 1996

Hordaland Teater 1988–

Ivar Aasen-museet 1957–2000

Kringkastingsringen 1972–1991, 1993–

Landsamanslutninga av nynorskkommunar 1993–

Litteraturselskapet Det Norske Samlaget 1992–

Medietilsynet/Statens medieforvaltning 2002–2008

Medietilsynet: Allmennkingkastingsrapport 2004-

Medietilsynet: Årsrapport 2010– 

Nationaltheatret: Årsmelding 2004

Noregs Mållag 1994–

Noregs Ungdomslag 1909–10, 1995–

Norsk kulturråd 2000–

Norsk Målungdom 1995/96–

Norsk Ordbok 1996

Norske Lagsbruk [Lagsbrukssamskipnaden] 1995–1996

NRK Nynorsk mediesenter: Statusrapportar 2005–

NRK Årbok 1964–1967, 1969–1972

NRK Årsmelding 1972–1985 og 2007–

Nynorsk kultursentrum: Årsmelding og rekneskap 1993-

P4: Allmennkringkastingsrapport 2012

Riksfondet for nynorsk presse: Årsmelding 1996–

Riksfondet for nynorsk presse: Styreprotokoll 1964

Samyrketiltaket Norsk Barneblad: Årsmelding 1995–

Sogn og Fjordane Teater 1983–

Språkrådet: Årsmelding 2005-

Standard Norge: Årsrapport 2003–

Statens  medieforvaltning: Årsmelding 2000–

Stiftinga Det Norske Samlaget 1880, 1883–85, 1992–

Stiftinga Garborgåret 2001: Sluttrapport

Stiftinga Ivar Aasen året 1996 1995–1997

Stiftinga Nynorsk Pressekontor 1972–1996

Vernepliktsverkets statistikk 1981–2008

Trykte artiklar, skrifter og bøker

Aftenposten 7.6.1961, 6.1.2007, 21.12.2014, 10.8.2015

Almenningen, Olaf: Målstrev og målvokster 1905–1913. Organisering, ideologi og arbeidsoppgåver, Oslo 1984

– og Oddrun Grønvik (red.): Ord og Mål. Festskrift til Magne Rommetveit 4. oktober 1988, Oslo 1989

– og Åsmund Lien: Striden for nynorsk bruksmål. Ei lita målreisingssoge, Oslo 1978

Almenningen, Olaf red.): Målpolitiske artiklar 1905–1920, Oslo 1981

– ofl.: Målreising i 75 år. Noregs Mållag 1906–1981, Oslo 1981

[Alsnes, Randi] : Er det plass til nynorsk? Om språket i norske aviser. Rapport frå Kringkastingsringen, [Oslo] 1994

[–]: Kvar finst nynorsken og kor nynorsk er han ...  Ei leiting gjennom kanalane, [Oslo] 1995

[–]: Ikkje noko spesielt med 1b. Korleis norske aviser skriv om tema Noregs Mållag engasjerer seg i, [Oslo] 1996

[–]: Bokmålsborga – Om fjernsynspråket i Noreg, [Oslo] 1997a

–: Teksting i NRK. Kringkastingsringen 1997, nr 1, s. 10, 197b

–: Røyndom i utdrag – ei samanlikning mellom Dagsrevyen og TV2-nyheitene, Oslo 1997c

Alstad, Bjørn (red.): Norske meninger 1946–93. Norge og nordmenn, Bergen 1993

Andreassen, Trond: Bok-Norge. En litteratursosiologisk undersøkelse, Oslo 1991

Apelseth, Arne: Mellom tradisjon og innovasjon, Hefte nr. 3 frå Ivar Aasen-året 1996, Oslo 1996

– : Den låge danninga. Skriftmeistring, diskursintegrering og tekstlege deltakingsformer 1760–1840, dr. art.-avhandling, Bergen 2010

Arbeidstakarstatistikk etter bustadkommune og utdanning. (Regional statistikk 3/97), Oslo 1997

Arnestad, Georg og Kjersti Mjør (red.): Norsk Kulturårbok 1997, Oslo 1997

Askeland, Norunn: Kunnskapsløft for nynorsk?, Sigfrid Tvitekkja (red.): Klamme former og sær skriving?, Språkrådets skrifter 1, Oslo 2009

Aukrust, Knut: Menighetsblad og andre religiøse og kirkelige tidsskrifter i Norge. En foreløpig oversikt. (Publikasjoner fra Arkiv for kirkehistoriske tradisjoner, nr. 2), Oslo 1991

Aure, Anton ofl.: Nynorsk bokliste [1646–1935]. Bd. I-IV, Oslo 1916–1942

–: Peder E. Hovdan. Ung-Norig 1923, s. 89–94

–: Prestar som talar nynorsk. Stutte livssogor med ei innleiding um norsk maal i kyrkja, 1924

–: Maalmanna aarmaalsdagar. Ung-Norig, spreidde nummer 1924. Samla av Terje Aarset. Risør

Avisboken, Oslo 1932

Aviskatalogen. Aviser tilsluttet Norske Avisers Landsforening [Mediebedriftenes Landsforbund], Oslo 1991-2004

 

Bandle, Oskar (red.): The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 1–2, Berlin 2002

Berge, Kjell Lars ofl.: Ungdommens skrivekompetanse. Bd. I–II, Oslo 2005

Berglund, Frode: Partiidentifikasjon og politisk endring. En studie av langsiktige partitilknytninger blant norske velgere 1965–1997, Oslo 2004

Birkeland, Bjarte ofl. (red.): Det Norske Samlaget 1868–1968, Oslo 1968

– og Bjørn Nic. Kvalsvik: Folkemål og danning. Nynorske lærebøker 1867–1915, Oslo 1986

Birkeland, Christian: TV i Norge har aldri vært mindre norsk, Sunnmørsposten 21.7.2015

Birkeland, Rune: Nynorsk Salmebok. Syn og Segn, 84, 1978, s. 89–101

Birkeland, Tone, Gunvor Risa og Karin Beate Vold: Norsk barnelitteraturhistorie, Oslo 1997

Bjørhusdal, Eli: Målkvinner før 1900, Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet nr. 12, Volda 2001

Bjørklund, Tor og Bernt Hagtvet (red.): Høyrebølgen – epokeskifte i norsk politikk? Høyres velgerframgang og Arbeiderpartiets 80-årsdilemmaer i sosial, økonomisk og politisk belysning, Oslo 1981

Blystad, Espen Seip og Arnt Maasoe: The Invisible Text, Universitetet i Oslo 2004

Bodstikka. Meldingar um arbeidet i Norigs maallag og Norigs ungdomslag. 1913–1915

Bokspeilet 2002–2012

Bondeungdomslaget i Oslo. 30-årsskrift [1899–1929], Oslo 1929

Bondeungdomslaget i Oslo. 50-årsskrift [1929–1949], Oslo 1950

Bondevik, Jarle: Nynorske Bibelomsetjingar. Ein bibliografi, Oslo 1988

–: Studiar i det nynorske bibelmålet. Morfologi og ordtilfang, Oslo 1992

–: Og ordet vart nynorsk. Soga åt den nynorske Bibelen, Bergen 2003

– ofl.: Sunnmørsgrammatikkane av Ivar Aasen, Bergen 1992

Breivik, Inger Lise et al (red.): Kvinner i nynorsk prosa, Oslo 1980

Braaten, Lars Thomas et al (red.): Filmen i Norge. Norske kinofilmer gjennom 100 år, Oslo 1995

Bucken-Knapp, Gregg: Elites, Language, And The Politics of Identity. The Norwegian Case in Comparative Perspective, New York 2003

Budsjettinnst. S. nr. 2 for budsjettåra 2000–2005

Bukve, Trude: Ei undersøking av finansterminologi i undervisning og formidling, masteravhanding, Universitetet i Bergen 2012

BULinne. Meldingsblad for Heimenkonsernet. Spreidde nummer

BULstikka. Lagsblad for Bondeungdomslaget i Oslo. Spreidde nummer

Bull, Tove og Kjellaug Jetne (red.): Nordnorsk. Språkarv og språkforhold i Nord-Noreg, Oslo 1982

Bull, Tove og Anna-Riitta Lindgren (red): De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk, Oslo 2009

Bull, Trygve: Mot Dag og Erling Falk, Oslo 1955

 

Coulmas, Florian: The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, Oxford 2006

Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge 2003

–: A Little Book of Language, New Haven 2010

 

Dag og Tid, jubileumsnummer 15.2.1973, jubileumsnummer 15.4.1982, 13.6.2008

Dagbladet 14.2.2011

Dagens Næringsliv Magasinet 5.9.2015

Dahl, Hans Fredrik: Hallo-Hallo! Kringkastingen i Norge 1920–1940, Oslo 1975

– ofl.: (red): Norsk presses historie, band 1–4, Oslo 2010

Dale, Johs. A. : Nynorsk dramatikk i hundre år, Oslo 1964

Dalen, Arnold og Ola Stemshaug (red.): Trøndermål. Språkarv og språkforhold i Trøndelag og på Nordmøre, Oslo 1972

Dalhaug, Ole: Mål og meninger. Målreisning og nasjonsdannelse 1877–1887. (KULTs skriftserie nr. 43), Oslo 1995

–: Den 17de Mai. Fedraheimen. Rasmus Steinsvik 1863–1913. Radikalisme på norsk, Oslo 1996

–: Den 17de Mai. Rasmus Steinsvik 1863 – 1913,Oslo 1997

–: Den 17de Mai 1894–1913. Database 1999, biblioteket Ivar Aasen-tunet

Delsing, Lars-Olof og Katarina Lundin: Håller språket i hop Norden?, Tema Nord 2005:573, København 2005

Den 17de Mai, spreidde nummer 1924–1935

Det norske BOKeventyret. DnB gruppen gjennom 25 år, Oslo u.å.

Det Norske Samlaget 1868–1993. Jubileumskalender 1993, Oslo 1993

Diesen, Emil: Norske aviser og tidsskrifter med fortegnelse over norske pressefolk 1920. Oslo 1920

Dyrnes, Lillian Eltvik ofl. (red.): Ungdomshuset. Eit kultursenter i Bygde-Noreg, Oslo 1986

 

Edwards, John: Multilingualism. Understanding Linguistic Diversity, London og New York 2012

Eide, Knut og Stig Kjelling: Norsk tegneserie index. Registrerte norske tegneserieutgivelser nr 4, Bodø 1991

Eiksund, Hjalmar: Med nynorsk på leselista, Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 27, Volda 2011

Eliassen, Inger Indrebø: Gustav Indrebø. Ei livsskildring, Bergen 1993

Engeset, Jens Kåre: Glimt frå soga til Ivar Aasen-museet 1897–2000, Ørsta 2003

Eskeland, Ivar: I strid for norsk mål. Noregs Mållag 1906–1956, Oslo 1956

Eskeland, Lars: Ole Vig, Bergen 1916

–: Bønder, Oslo 1925

 

Falk, Arne: Frifant-epistlar, Oslo 1969

Fløgstad, Kjartan: Ikkje utanom Aasen, men over den, Syn og Segn 1983

For bygd og by, spreidde nummer  og årgangar 1912–1932

Forhandlinger i Stortinget 1971–72, Oslo 1972

Forhandlinger i Stortinget 1982–83, Oslo 1983

Forhandlinger i Stortinget 2005–06, Oslo 2006

Fretland, Jan Olav og Lars S. Vikør: Korleis bør nynorsken sjå ut? Om Norsk språkråd og normeringa av nynorsken, Oslo 1995

Fraa bygd og by, 1872

Berge Furre: Vårt hundreår. Norsk historie 1905–1990, Oslo 1991

– ofl.: Målreising 1967. Eit debattopplegg. Tilråding frå ei målpolitisk programnemnd i Noregs Mållag, Oslo 1967

 

Garthus, Karen Marie Kvåle: Rapport om språkskifte i Valdres, [Oslo] 2009

Gramstad, Borghild: Nynorskbrukarar ved norske høgskolar og forskingsinstitusjonar, Oslo 1991

Gramstad, Sigve: Norske kulturtidsskrift 1986. Ei utgreiing for Norsk kulturråd, Oslo 1988

–: Minoritetsspråk i Europa. Ein presentasjon, Oslo 1996

–: Mangfald på norsk, Aftenposten 27.12.2008

Grepstad, Ottar: Litt om norske skjemteblad, Syn og Segn, 91, 1985, s. 62-69

–: Det litterære skattkammer. Sakprosaens teori og retorikk, Oslo 1997

–: Nynorsk faktabok 1998, Oslo 1998

–: Det nynorske blikket, Oslo 2002

–: Nynorsk faktabok 2005, Ørsta 2005

–: Demokratisering i ein språkdelt kultur, Vestlandets historie, Bergen 2006, band 3

–: A world of languages and written culture, Ørsta 2015

–: Avisene som utvida Noreg. Nynorskpressa 1850–2010,  Oslo 2010

–: Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012, Ørsta 2012

–: Draumen om målet. Tilstandsrapportar frå Norge og Noreg, Oslo 2012

–: På parti med språket? Språkpolitikk i norske partiprogram 1906–2017, Ørsta 2013

–: Språksansen, Oslo 2013

–: Historia om Ivar Aasen, 3. utgåva, Oslo 2014

–: Då Grunnlova blei nynorsk, Vågå – sagt og skrivi gjennom ti’n. Årbok 2014, Vågå 2014

–: Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt 1843–2014, Ørsta 2015

–: Eit språk blir til. Frå den nynorske skriftkulturens annalar, allkunne.no, oppdatert årleg

– ofl.: Nynorsk innhald på Internett. (Småskrifter frå Ivar Aasen-tunet. 3.) Ørsta 2004

Grimes, Barbara F. ofl. (red.): Ethnologue, 8. utgåva, Dallas 1974

– ofl. (red.): Ethnologue, 9. utgåva, Dallas 1978

– ofl. (red.): Ethnologue, 10. utgåva, Dallas1984

– ofl. (red.): Ethnologue, 11. utgåva, Dallas 1988

– ofl. (red.): Ethnologue, 12. utgåva, Dallas 1992

– ofl. (red.): Ethnologue, 13. utgåva, Dallas 1996

– ofl. (red.): Ethnologue, 14. utgåva, Dallas 2000

Gripsrud, Jostein: Folkeopplysningas dialektikk. Perspektiv på norskdomsrørsla og amatørteatret 1890–1940, Oslo 1990

Groth, Henrik: Stat og kultur, Oslo 1974

Grønvik, Oddrun: Målbruken i offentleg teneste i tida 1930–1940. Ein studie i vilkåra for å få gjennomført målbruksreglane i lov og føresegner frå 1930–1931, Oslo 1987

Gula Tidend, jubileumsnummer 3.12.1979

Gusland, Tone Beate: «– Vi må jo bare si «mø». En sosiolingvistisk analyse av reklamefilmer for melk, masteroppgåve, Universitetet i Oslo 2013

 

Hagland, Jan Ragnar: Språkhistorisk årstalsliste, [Trondheim] 1993

Haglund, Lars: ’Bokmål’ or ’Nynorsk’. Some empirical Data on Language Preferences in Norway 1979 and 1981. Bedriftsøkonomisk Institutt, Working Papers 83/2, Oslo 1983

Halvtanna hundreår med Ivar Aasen, [Oslo]1964

Hanche, Øivind (red.): Register over norske langfilmer 1908–1990, Oslo 1990

Hannaas, Torleiv, Conrad Clausen og Eigil Lehmann: Vestmannalaget i 110 år, Bergen 1978

Hardanger Ungdomslag: Målbruk i 12 dagblad på Vestlandet. Ei oppmæling av innhaldet i blada i ein halv månad, Bergen 1960

Hatlevik, Ida K. Riksaasen og Jorunn D. Norgaard: Myter og fakta om språk, NIFU Rapport 5/2001,Oslo 2001

Hauge, Andreas: Psalmebog for Kirke og Hus, Oslo 1874

Haugen, Einar: Dialect, Language, Nation. American Anthropologist, 68, 1966, s. 922–935

–: Riksspråk og folkemål. Norsk språkpolitikk i det 20. århundre, Oslo [1968]

–: Språket: En sosiolingvistisk profil, i Nagalie Rogoff Ramsøy og Mariken Vaa (red): Det norske samfunn. Bd. 2, Oslo 1975

Haugland, Kjell: Målpolitiske dokument 1864–1885.Ei folkerørsle blir til, Oslo 1971a

–: Striden kring sidemålsstilen. Ein studie i språk og politikk i åra 1906–07, Oslo  1971b

–: Striden om skulespråket. Frå 1860-åra til 1902, Oslo 1985

Hegre, Steinar: Den kommersialiserte idealisme. Ein kulturpolitisk analyse av Det Norske Samlaget. Hovudoppgåve, Bergen 1984

Heidar, Knut: Norske politiske fakta 1884–1982, Oslo 1983

Heli, Siri Sølberg: Jæi, je eller æ - holdninger til standardspråk og dialekt i NRK,  masteravhandling, Universitetet i Oslo 2011

Helleve, Eirik: Skrinet med det rare i, Oslo 2012

Hellevik, Alf: Nynorsk ordliste, i Olav Hr. Rue (red.): Det Norske Samlaget. Bøker 1868-1992, Oslo 1993, s. 163

–, Aud Søyland og Margunn Rauset: Nynorsk ordliste, 11. utgåva, Oslo 2012

Hellevik, Ottar: Nordmenn og det gode liv. Norsk Monitor 1985–1995. Med innspill fra Odd Børretzen, Oslo 1996

–: Nynorskbrukaren – kven er han?, i Håvard Teigen og Elisabeth Bakke (red): Kampen for språket, Oslo 2002

Hernes, Gudmund: Hvorfor mer går galt, Oslo 1981

Hiller, Sigrid: K.M. Eldas Næmingen. Eit forsøk på oppseding til målreising. Ein presentasjon av bladet og miljøet det var knytt til. Hovudoppgåve, Bergen 1981

Hindahl, Olav: Om behovet for kulturstatistikk, Oslo 1988

Historisk statistikk 1968. (Norges offisielle statistikk XII 245), Oslo 1969

Historisk statistikk 1994. (Norges offisielle statistikk C 188) Oslo og Kongsvinger 1995

[Hjeltnes, Arne]: Arne Hjeltnes ser på 549 TV-heltar frå Lille Rosin til Harry Klein, Oslo 1994

Hoel, Oddmund Løkensgard: Ordbøkene til Ivar Aasen. Prinsipp og metodar for innsamling og utval av ord, Maal og Minne 3–4, 1994, s. 147–166

–: Nasjonalisme i norsk målstrid 1848–1865. (KULTs skriftserie nr. 51), Oslo 1996

–: Målreising og modernisering i Noreg 1885–1940. Doktorgradsavhandling, Trondheim 2009

–: Mål og modernisering 1868–1940, Oslo 2011

Hognestad, Peter: Gud er attaat. Norsk preikesamling, Oslo 1914

Holte, Ane: Nynorsk i motvind. Skolemåløsutviklingen i Gausdal etter 1950, masteravhandling, Universitetet i Oslo 2011

Holter, Åge: Det norske Bibelselskap gjennom 150 år. Bd. I, [Oslo 1966]

Hompland, Andreas: Artikkel i SØKELYS på Sogn og Fjordane, nr. 2 1982

Hovdan, Peder E. [signert: Sivertsen, P.E.]: Litt um kor langt det norske maalet er kome i officielt bruk til Aasenminnet, Syn og Segn 19, 1913, s. 371–400

Hovdan, Peder E.: Norsk målreising, Ung-Norig 1918, s. 30–36, 90–95, 114–116, 137–140

–: Målvoksteren, Ung-Norig 1919, s. 98–99

–: Norsk-framgangen i folkeskulen i 1919, Ung-Norig 1920a, s. 34–37

–: Det norske folkemaalet i den norske folkeskulen, Norsk Ungdom 2910b, s. 102–104, 119–121

–: Norsken i skulen, Ung-Norig 1920, s. 201–203

–: Oversyn over målvokstren i 1921, Norsk Ungdom 1922, s. 36–38

–: Oversyn over målvokstren i 1921 og 1922, Ung-Norig 1923a, s. 128–132, 159–163

–: Norskmålsarbeidet. Målvokstren i 1922, Norsk Ungdom 1923b, s. 25–29

–: Norskmaalsframgangen 1923, Ung-Norig 1924a, s. 42-46, 73–78, 102–106, 150–155, 172–176

–: Norskmaalsframgangen 1923, Norsk Ungdom 1924b, s. 5–11

–: Målvokstren 1927, Norsk Ungdom 1928, s. 3–7

–: Frå folkemål til riksmål. Blad or Noregs nyaste målsoga, Oslo 1928

–: Yversyn yver målframgangen i ymse leider i 1928, Norsk Ungdom, 1929a, s. 3–5

–: Målstoda i folkeskulen 31. desember 1929, Norsk Ungdom 1929b, s. 205–209

–: Målframgangen i 1935, Norsk Ungdom 1936, s. 20

–: Norsken i skulen, Norsk Ungdom 1937, s. 79

–: Eit norsk Noreg, Oslo 1947

– og Asbjørn Øverås: Børen blæs, Norsk Ungdom 1939, s. 193–196

Hvem er hun? Oslo 1989

Hvem er hvem? 1994. 14. utgave, Oslo 1994

Hvem Hva Hvor, 1955–1998, Oslo

Høeg, Tom Arbo (red.): Norske aviser 1763-1969. En bibliografi. Band I-II, Oslo 1973–74

Høst, Sigurd: Avisåret 2008–, Volda 2009– 

Håland, Per (red.): Gula Tidend i 75 år. Eit liv i strid for fridom og norskdom, bygdenorsk kulturarv og norsk bondereising på fullnorsk grunn, Bergen 1979

Haara, Frode Olav og Eirik S. Jensen: Språkdebatten forbigås i stillhet, Morgenbladet 27.6–3.7.2008

Haarmann, Harald: Lexikon der untergegangenen Sprachen, München 2004

 

Imerslund, Bente: «Den finske fare?», Ruijan Kaiku 4.9.2009

Indrebø, Gustav: Den nynorske salmeboki, Syn og Segn, 32, 1926, s. 137–146

–: Norsk målsoga. Utgjevi av Per Hovda og Per Thorson, Bergen 1951

Innstilling om språksaken fra Komiteen til å vurdere språksituasjonen m.v. oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. januar 1964 [Vogt-komiteen], [Oslo] 1966

Innst. 177 S (2013–2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Integrerings- og mangfalddirektoratet: Integreringsbarometeret 2013/2014, Oslo 2014

Internet Society: Global Internet Report 2014

Ivar Aasen-senteret. Eit nasjonalt senter for nynorsk skriftkultur. Forprosjekt desember 1992, Volda 1992

Ivar Aasen-året 1996. Sluttrapport, rekneskap. (Hefte nr. 8), Oslo 1997

 

Jahr, Ernst Håkon: Språkutviklinga etter 1814: Språkstrid og språkplanlegging. Vårt norske språk. Bd. 1, s. 66–137, Oslo 1987

Jarl, Vidkunn Coucheron: Våre skriftlige målformers utbredelse, Verdens Gang 28.8.1953

Jespersen, Otto: Mankind, nation and individual, Oslo 1925

Johnsen, Egil Børre og Finn-Erik Vinje : Ordimellom og linjelangs. Veiviser i vårt norske språk, Oslo 1987

Jubileumskalender 1993. Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Julelitteratur / Julens Bøker / Årets Bøker 1949–2005

Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringar i kommune- og fylkesinndelingen. Rapporter 99/13, Oslo 1999

 

Karsrud, Bjørn: Den nynorske pressa, Mål og makt, 15, nr 3 1985, s. 20–27

Kiberg, Dag, Kristin Strømsnes, Eirik Vasstrand og Katarina Klarén: De norske valgundersøkelsene 1977, 1981, 1985, 1989, 1993 og 1997. Rapport nr. 117, Bergen 1999

Kleggetveit, Ingunn: «Eg eller eg?», masteroppgåve Universitetet i Agder 2013

Kleiva, Turid og Bodil Røyset (red.): Paa Børnenes eget Talemaal. Dialekt i barnehage og skule, Oslo 1981

Kleiva, Turid ofl.: Nynorsk av hjartans lyst, Oslo 1985

Kleiven, Øyvind ofl.: Valgundersøkelse 2013, Notater 2015/29, Oslo 2015

Kløvstad, Jan (red.): Ungdomslaget. Noregs Ungdomslag 1896-1996, Oslo 1995

Kolsrud, Oluf, Leonhard Næss og Håkon Wergeland: Nynorsk Salmebok. [Brev til Kyrkje- og undervisningsdepartementet], Syn og Segn, 32, 1926, s. 162–187

Kommunenøkkelen 97/98, Oslo 1997

Kommunenøkkelen 2005–2006, Oslo 2005

Kommunestyrevalget 1995. (Norges offisielle statistikk C 342), Oslo og Kongsvinger 1996

Kringom. Meldingsblad for Kringkastingsringen. Spreidde nummer

Kristoffersen, Gjert ofl.: Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi, Oslo 2005

Kruken, Kristoffer og Terje Aarset: Innleiing, i Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog, IX-XXX, Oslo 2000

–: Innleiing, i Ivar Aasen: Norsk Ordbog med dansk Forklaring, IX-XXXVI, Oslo 2003

Kultur- og kyrkjedepartementet: St. prp. nr. 1 for åra 1999–2007

Kyvik, Svein: Publiseringsvirksomheten ved universiterer og vitenskapelige høgskoler, Oslo 2001

 

Lagsbruk-Nytt. Meldingsblad for Norske Lagsbruk. Spreidde nummer

Landstad, M.B.: Kirkesalmebog, efter offentlig Foranstaltning samlet og udarbeidet, Oslo 1870

–: Kirkesalmebok. Revidert og forøket av stiftsprost Gustav Jensen med bistand fra en komité, Oslo 1969

Lavik, Nils: Bokreidar Lunde, Ung-Norig 1922, s. 33–35

Lewis, Paul M. (red.): Ethnologue. Languages of the World. 16. utgåva, Dallas 2009

– ofl. (red.): Ethnologue. Languages of the World, 17. utgåva, Dallas 2013

– ofl. (red.): Ethnologue, 18. utgåva, Dallas 2015, ethnologue.com

Lien, Åsmund: Handbok i skulemålsarbeid i nynorskområde, Oslo 1993

Lier, Ragnhild: Nynorske lover og nynorsk lovmål. Hovudoppgåve, Oslo 1976

Lilleholt, Kåre og Jens Kihl: Rapport om kommunereforma – frå Askvoll til Åseral, Oslo 2014

Lind, Idar: Vinsjan på kaia, Oslo 2014

Lockertsen, Roger:  Målreising i Nord-Noreg 1898–1940. Hovudoppgåve, Tromsø 1984

Lomheim, Sylfest: Skrifta på skjermen, Kristiansand 2000 

Losnedal, Kari Gaarder: Komediateatret 1933-1964, Bergens Teatermuseums Skrifter, Bergen 1996

[Losnegård, Rolf og Henning Rivedal] (red.): Sogn og Fjordane Teater – 10 år fjordalangs, Førde 1987

Lothe, Anders A.: Målreisingssoga i Sogn og Fjordane. Utgitt av Firda lærarlag ofl., [Flora 1950]

Lund, Jørn: «Aasen set fra Danmark», Språknytt nr. 1 1996

Lundanes, Oddvin og Sigmund Moren: Ung i 75 år. Noregs Ungdomslag 1896–1971, Oslo 1971

Lydersen, Aksel: Nynorsk i folkeskolen, Ordet nr. 1 1963, med korreksjon i nr. 3 1964

–: Fra sprogstridens historie, Oslo 1965

Lynghammar, Vidar: Domenet for den nynorske skriftkulturen, i Kjell Lars Berge ofl. (red.): Skriftkultur, Oslo 2004

 

Mannsåker, Dagfinn: Eksamensresultat og sidemålsopplæring, Arbeiderbladet 4.2.1964, udatert særtrykk

Marten, Heiko F.: Hvor står samisk i dag?, i Tove Bull ofl. (red.): Språk og språkforhold i Sápmi (Berliner Beiträge zur Skandinavistik, band II), Berlin 2007

Maurud, Øyvind: Nabospråkforståelse i Skandinavia, Nordisk utredningsserie 13, Stockholm1976

McDonald’s med nynorsk på menyen, Nationen 24.10.2014

Meillet, Antoine: Les langues dans l'Europe nouvelle, Paris 1928

Meillet, Antoine og Marcel Cohen: Les langues du monde, Paris 1952

Melkild, Olav: Bertrand Jensen. Ein norsk nybrotsmann, Norsk Aarbok 1931, s. 141–148

Merkedager. Fødselsdager, stiftelsesdatoer, begivenheter, Oslo 1989

Midttun, Olav: Nynorsk talemål i samhøve med skriftmålet og målføra, Oslo 1960

Moren, Sven og Edvard Os: Den frilynde ungdomsrørsla, Oslo 1921

Morgenbladet 15.–21.8.2008

Motmæle. Medlemsbladet til Norsk Målungdom. Spreidde nummer

Mulhall, Michael G.: The Progress of the World, London 1880, faksimileutgåve London 2015

Mulhall, Michael G.: Mulhall’s Dictionary of Statistics, London 1884, http://google.books.com

Mulhall, Michael G.: The Dictionary of Statistics, London 1892, faksimileutgåve Milton Keynes u.å.

Myklebust, Hallstein: Næringar og busetnad i bygdene fram mot år 2000, Syn og Segn 1965

Myklebust, Hege: Nynorsk som lovspråk – historisk og språkleg utvikling. Hovudoppgåve, Bergen 1996

Mæhle, Leif: Den nynorske litteraturen – ein nynorsk litteratur?, Mål og makt nr,. 2 1981, s. 20–30

– ofl. (red.): Fornying og tradisjon. Språkvern og språkrøkt 1972–1988, Oslo 1987

– (red.): Det Norske Teatret 75 år. 1963–1988, Oslo 1988

Mørkedal, Sindre: Nynorsk eller bokmål i Sunnmørsposten? Seminaroppgåve, Oslo 1992

Mål og Makt, spreidde nummer

Målbruk i offentleg teneste. Reglar og råd, Oslo 1995

 

Nationalspråksstrategi, Statsrådets kansli, Helsingfors 2012

Naustdalslid, Jon og Andreas Hompland: Dei arme små, Oslo 1993

Nedberge, Torill: Annonsering i lokalpressa i Sogn etter siste verdskrigen. Ei undersøking i bruken av nynorsk/bokmål sett i høve til skriftmål/talemål. Hovudoppgåve, Bergen 1982

Nes, Oddvar: Norsk dialektbibliografi, Oslo 1986

Nordal, Anne Steinsvik: Frå eg til jeg? Språkhaldnings undersøking – om bakgrunn for skifte av skriftspråk frå nynorsk til bokmål. Norskdidaktisk hovudoppgåve, Oslo 1997

–: Nynorsk i bokmålsland. Ei gransking av undervisningspraksis og haldningar til nynorsk som sidemål i ungdomsskulen i Bærum. Arbeidsrapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking Volda, nr. 161, Volda 2004

–: Nynorsk som hovudmål – større norskkompetanse. Arbeidsrapport nr. 233, Høgskulen i Volda, Volda 2008

Nordby, Trond (red.): Storting og regjering 1945–1985. Institusjoner – rekruttering, Oslo 1985

Nordisk statistisk årbog 2014

Noreg, spreidde nummer 1934

Norge I DAG, nr. 8 2010

Norges handelskalender 1996, Oslo 1996

Norges kommunelander 2005, Oslo 2005

Norges lover 1685–1995, Oslo 1996

Norges statskalender 1997, Oslo 1997

Norheim, Olav: Frå Smørbukk til Smørbukk, Syn og Segn, 90, 1984, s. 332–336

Norsk Barneblad, årgangane 1929–1954

Norsk biografisk leksikon. Bd. I-XIX, Oslo 1923–1983

Norsk kunstnerleksikon. Bildende kunstnere – arkitekter – kunsthåndverkere. Bd. 1–4, Oslo 1982–1986

Norsk Boktidend, 1931

Norsk Jol, spreidde år 1925–1948

Norsk Reising 1954. April 1954

Norsk Tidend nr. 3 2008

Norsk Ungdom. 1916–1942

Norsk Aarbok, 1920–1939

Norske aviser 1763-1920, Kristiania 1924

North, Eric M. (red.): The Book of A Thousand Tongues, New York 1938

NOU 1981:40. Norsk salmebok. Forslag til felles salmebok for Den norske Kirke, Oslo 1981

NOU 2010:14: Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte, Oslo 2010

NRK Forskningen: Programundersøkelsen 1996, Oslo

NRK i 2001, Oslo 2002

NRK i 2002, Oslo 2003

NRK Tall og fakta 1998–1995, Oslo 1996

Nynorsk Bladliste, Bergen 1977

Nynorsk Vekeblad, spreidde nummer 1940–1953

Nytt om Nynorsk, Oslo, spreidde nummer

Nærpressekatalogen 1985-2004

 

Olsen, Sturla Berg and Åse Wetås: Revision and digitisation of the early volumes of Norsk Ordbok: Lexicographical challenges, Proceedings, Euralex 2014

Ordet 1955–

Ore, Christian-Emil Ore: Nettordbøker og Norsk Ordbok – hvordan etablere en vitenskapelig nettordbok, Nordiska studier i lexikografi, 11, 2012

Os, Edvard: Um lagsbruksmerket for Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag, Oslo 1925

Oslo Filatelistklubb: Norgeskatalogen 1998, Oslo 1998

–: Norgeskatalogen 2001, Oslo 2001

–: Norgeskatalogen 2014, Oslo 2014

Ostler, Nicholas: Empires of the Word, London 2006

Ottosen, Rune ofl.: Norsk pressehistorie, Oslo 2002

 

Paolillo, John C.: Evaluating Language Statistics: The Ethnologue and beyond, Unesco Institute for statistics, 2006

Parkvall, Mikael: Limits of language, London 2006

Pedagogischer Beobachter, 7, nr. 9 1881, http://retro.seals.ch

Phihál, Katalin og József Hapák: Maps of Europe, Budapest 2003

Price, Glanville (red.): Encyclopedia of the Languages of Europe, Oxford 2000

Priser og premiering av norsk barne- og ungdomslitteratur. (Skrifter nr. 4), Oslo 1992

Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012

Prop. S. 1 (2011–2012)–

 

Qvale, Per (red.): Det muliges kunst, Oslo 1999

 

Randen, Olav og Ann-Elisabeth Ertresvåg: Ivar Aasen i samtid og notid. Ein studiering utarbeidd av Noregs Mållag, Oslo 1996

Randen, Olav: Farvel til språkmangfaldet? Ål 1997

Reiselivsstatistikk 1995. (Norges offisielle statistikk C 346), Oslo og Kongsvinger 1996

Rian, Dagfinn: Norske bibeloversettelser – sett på bakgrunn av dansk-norsk  bibeloversettelsestradisjon», i Bibel og bibeloversettelse, Trondheim 1995

Ringdal, Nils Johan: Ordenes pris. Den norske Forfatterforening 1893–1993, Oslo 1993

Rise, Harald H.: Nynorsk og bokmål i harmoni, Sunnmørsposten 10.6.2000

Risnes, Birger: Olaus J. Fjørtoft. Biografi og tekstar, Oslo 1985

Rodvang, Ellen: Sosial opning - kulturell erobring, hovudoppgåve, Universitetet i Oslo 1999

Romsdals Budstikke 3.10.2001

Rokkan, Stein: Stat, nasjon, klasse. Essays i politisk sosiologi. Utvalg og innledning ved Bernt Hagtvet, Oslo 1987

Roppen, Johann: Kva står i avisa? Ein innhaldsanalyse av eit utval norske lokalaviser, Volda 1991

Ros og ris. Brosjyre nr. 9 frå Kringkastingsringen, Oslo 1961

Rotevatn, Audhild Gregoriusdotter: Språk i spagaten, masteravhandling, Høgskulen i Volda 2014

Rynning, P.E.: Salmediktingi i Noreg. Frå dei fyrste kristne tider i vårt land og fram mot vår tid. II. Tidi etter 1814, Oslo 1954

Ryssdal, Rolv: Edvard Os – målmann og stridsmann, Jul i Nordfjord 1985, Eid 1985, s. 11–13

Rysstad, Aani ofl.: «...allsidig stoff til avisene». 25 år med Nynorsk Pressekontor, [Oslo] 1994

Rødningen, Dagfinn: Ottadalen – ein utforbakke til bokmålet?, i Turid Kleiva ofl. (red.): Austlandsmål i endring, Oslo 1999

Røed, Dag Freddy: Mål og mening? Didaktiske perspektiv på nynorsk med fokus på elevholdninger, masteravhandling, Høgskolen i Hedmark 2010

Røre og oppklaring. (Brosjyre nr. 7), Oslo 1958

Råbu, Anne-Berith:  To ulike norskfag? En undersøkelse av holdningene til nynorsk som sidemål blant elever i ungdomsskolen og den videregående skolen, hovudoppgåve, Universitetet i Oslo 1997

 

Salmebok 2008, Oslo 2008

Samisk statistikk 2008. Statistisk sentralbyrå. Oslo 2008

Sande, Øystein: Aviser på nynorsk. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet, nr. 9, Volda 2000

Sangboken. Syng for Herren, Bergen 1935

Sangboken. Syng for Herren. Revidert utgave, Bergen 1967

Sangboken. Syng for Herren. Revidert utgave, Bergen 1983

Schwach, Vera: Norsk vitenskap på språklig bortebane? NIFU skriftserie 9/2004, Oslo 2004

–: Masterprogrammer på engelsk – i bredde og nisje. NIFU Step Rapport 36/2009, Oslo 2009

– og Carmen From Dalseng: Språk i pensumlitteratur, Rapport 9/2011, NIFU 2011

– og Elin Seim Mæsel: Pensum i høyere utdanning - hvilke læremidler finnes?, Rapport 29/2013, NIFU 2013

Selback, Bente: «Det er heilt naturleg». Ei gransking av skriftspråkshaldningar. Hovudoppgåve, Bergen 2001  

Semmingsen, Ingrid ofl. (red.) Norges kulturhistorie. Bd. 8, Oslo 1980

Skeidsvoll, Agnar, Johan Tveite og Aksel Andersson (red.): Norske bladmenn og norske blad, Bergen 1938

Sigfusson, Johannes B.: Sprog i fokus: islandsk, Sprog i Norden, 2014

Sigurdsen, Halvor: «Forlagt av Erik Gunleikson». Bokreiding i Risør, Vestmannen, 13, 1997, nr 4, s. 10–11

Skipenes, Aud: Noregs Boklag. Ei forlagssoge. Masteroppgåve, Volda 2004

Skirbekk, Gunnar: Norsk og moderne, Oslo 2010

Skjelten, Sidsel Marie: Nynorsk skolemål i Møre og Romsdal. En historisk analyse. Hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 1982

Skjerdal, Terje S.: Meir nynorsk i avisene, i Tormod Strømme og Marit Aakre Tennø (red): Med hjartet på rette staden. Kringkastingsringen 50 år 1955–2005, Oslo 2005

[Skog, Berit, Anne Haukenes og Ronny Jørgenvåg: Fellesspråklige lærebøker i samfunnslære. Rapport nr. 3: Elev- og lærerundersøkelsen, Trondheim [1996]

–: Fellesspråklige lærebøker i samfunnslære. Rapport nr. 6: Elev- og lærerundersøkelsen. Hovedresultater, Trondheim [1997]

Skog, Berit: «Kor e du?» Om dialekt på sms, Språklig Samling nr. 2 2004

Skogstad, Ola (red.): Austlandsmål. Språkarv og språkbruk på indre Austlandet, Oslo 1974

Skolestatistikk, 1940–1951

[Beretning om] Skolevæsenets [Skolevesenets] tilstand, 1890–1942. Norges offisielle statistik(k).

Skretteberg, Jan Erik: Rapport om målbruk ved Universitetet i Oslo, Oslo 2007

Skryten, Audun: Nynorsk eller bokmål?, Bryne vidaregåande skule 75 år 1994–1999, Bryne 1999

Sletbak, Nils (red.): Det Norske Teatret femti år 1913–1963, Oslo 1963

Slettemark, Bjørn: Nynorsk som sidemål. Lærerholdninger og opplæringspraksis i grunnskolen i Oslo, masteravhandling, Universitetet i Oslo 2006

Sluttrapport. Ressursgruppe for nynorsk som hovudmål 2013, Kunnskapsdepartementet 2013

Solheim, Ragnar Gees og Finn Egil Tønnessen: Slik leser 10-åringer i Norge. En kartlegging av leseferdigheten blant 10-åringer i Norge 2001, Stavanger 2001

Solstad, Karl Jan Solstad (red.): Samisk språkundersøkelse 2012, NF-rapport nr. 7/2012, Bodø 2012

Sommerfeldt, W.P.: Norske forfattere 1881–1920. Personregister, Oslo 1963

– (red.): Minneskrift utgitt i anledning av hundreårsdagen for J.B. Halvorsens fødsel med genealogisk register til Norsk Forfatter-lexikon 1814–1880, Oslo 1945

Sommerfelt, Alf: Språket og menneskene, Oslo 1948

Sprog og tall. Hva statistikken forteller. 2. reviderte og forøkede utgave, Oslo 1960

Språkrådet: Språkstatus 2010, Oslo 2011

–: Språkstatus 2011, Oslo 2012

–: Språkstatus 2012, Oslo 2012

Stanghelle, Harald: «Meningsmålingenes tyranni», Aftenposten 29.8.2015

Statistisk sentralbyrå: Kulturstatistikk 1982

–: Kulturstatistikk 1992

–: Kulturstatistikk 1996

–: Kulturstatistikk 1998

–: Kulturstatistikk 1999

–: Kulturstatistikk 2001

–: Kulturstatistikk 2006

–: Kulturstatistikk 2010

–: Kulturstatistikk 2011

–: Kulturstatistikk 2013

–: Standard for økonomiske regioner. Rapport 99/8, Oslo 1999

–: Statistisk Årbok 1920, 1925, 1930–2009

Statstilsette i tal. Lommestatistikk for statsforvaltninga 2006. Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo 2006

Stauri, Rasmus: Fire folkelærarar. Herman Anker, Olaus Arvesen, Christopher Bruun, Viggo Ullmann, Oslo 1930

Stegane, Idar: Ung-Norig/Ung Noreg, Basar, 4, nr 4 1978, s. 54–59

–: Mons Litlerés Forlag. Eit pionertiltak i nynorsk forlagsdrift, Oslo 1983

–: Det nynorske skriftlivet. Nynorsk heimstaddikting og den litterære institusjon, Oslo 1987

–: Kvinner i den nynorske litterære institusjonen. Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 2, s. 50–60, Oslo 1989

Steinsland, Werner: Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs Ungdomslag, hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 1981

Stjernholm, Karine: Urbane offentlige landskap i bygd og by, Universitetet i Oslo 2014

St.meld. nr. 7 (1957) Om virksomheten i Norsk Rikskringkasting i budsjettåret 1955–56

St.meld. nr. 48 (1958) Om virksomheten i Norsk Rikskringkasting i budsjettåret 1956–57

St.meld. nr. 101 (1958) Om virksomheten i Norsk Rikskringkasting i budsjettåret 1957–58

St.meld. nr. 70 (1965–66) Om verksemda i Norsk Rikskringkasting i budsjettåret 1965

St.meld. nr. 91 (1965–66) Norsk kulturfond – Årsmelding 1965

St.meld. nr. 33 (1970–71) Norsk kulturfond – Årsmelding 1970

St.meld. nr. 53 (1981–82) Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 16 (1983–84) Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 27 (1986–87) Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 53 (1991–92) Målbruk i offentlig tjeneste

St.meld. nr. 13 (1997–98) Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 9 (2001–2002) Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

St.meld. nr. 22 (2006-2007), Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

St.prp. nr. 1 (1996-1997)

Stortingsvalet 1997. Noregs Mållag og dei politiske partia – eit strategihefte for lag og tillitsvalde. Oslo 1997

Strategiplan for samisk kirkeliv, Oslo 2011

Straume, Jakob: Trubaduren Matias Orheim, Bergen 1960

Strømnes, Frode Lønning: Folkeskulelærarar i Fattig-Noreg, Trondheim 2006

Sunde, Arne: Det Norske Samlaget i Vesterheimen, Syn og Segn, 100, 1994, s. 253–257

Svenne, Hans: Johan Falkberget utenfor Norge, Røros 2009

Sverdrup, Jakob: Maal og maalskyldskap, Norske Folkeskrifter, nr. 65, Oslo 1916

Syn og Segn, årgangane 1959–1997

Sælid, Kristoffer (red.): Glytt frå lagslivet i Noregs Ungdomslag i eldre tid, Oslo 1951

Søberg, Morten: Språkleg konkurranse i Noreg. Ein analyse av folkerøystingar om nynorsk eller bokmål, Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4 2004, s. 659-701 

Sønnesyn, Janne: Dialekt eller nynorsk i radioen? Masteravhandling, Universitetet i Bergen 2013

Så lenge der er språk, kjem det år. Årsrapport 2011–2014 for Språkåret 2013, Ørsta 2014

 

Teigen, Håvard: Nynorsk og regional utvikling, i Elisabeth Bakke og Håvard Teigen (red.): Kampen for språket, Oslo 2002

Thuesen, Nils Petter: Norges historie i årstall. Fra steinalderen til i dag, Oslo 1997

Torp, Arne: Er norske dialektar maktspråk?, Aftenposten 29.1.2008

– og Lars S. Vikør: Hovuddrag i norsk språkhistorie, Oslo 1993

Torvanger, Asbjørn: Nynorsk gjennom femti år: oppgang, nedgang og stabilisering, Syn og Segn, 91, 1985, s. 351–354

Torvanger, Magnus Helge: Nynorsk avismål, Mål og Makt nr. 2 1977

Toven, Audun: Nynorsk i USA, Basar, 4, nr. 4 1978, s. 21–28

Tungesvik, Steinulf, Norsk Ordbok 2014 – om vegen fram til fullføring av ordbokverket i 2014, Oslo 2000

Tveit, Iselin Eidhammer: Nynorsk - ei overflødig målform? Bacheloroppgåve, Høgskulen Stord Haugesund 2013

Tveit, Hans: Då Samlaget blei forlag. Ei undersøking av Det Norske Samlagets ekspansjon 1958–72. Hovudoppgåve, Bergen 1984

 

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål, Proba samfunnsanalyse, Rapport 2014–07, Oslo 2014

 

Undervisningsstatistikk, 1956–1957, 1973, 1996

Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen 1969

Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen 1970

Ung-Norig, 1918–1936

Universitetsbiblioteket 1940: Norske tidsskrifter. Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920, Oslo

Universitets- og skoleannaler, 1913/14-1945/46

Ustvedt, Yngvar: Det skjedde i Norge. Bd. 1–8, Oslo 1990–1991

Utdanningsstatistikk Grunnskular 1996

[Utskarpen, Oddmund ofl. (red)]: Bygda i byen. Oslo Fylkeslag Bygdelagssamskipnaden i Oslo 1923–1973, Oslo 1973

 

Valen, Henry: Valg og politikk – et samfunn i endring. 2. utgåva, Oslo 1992

– og Willy Martinussen i samarbeid med Philip E. Converse og Daniel Katz: Velgere og politiske frontlinjer. Stemmegivning og stridsspørsmål 1957–1969, Oslo 1972

Vangsnes, Øystein A. og Göran Söderlund: «Språk og læring: Fins det nynorske tospråksfordelar?», i Gjert Langfeldt (red.): Skolens kvalitet skapes lokalt, Bergen 2015, s. 97–120.

Veiviser i norsk statistikk. (Norges offisielle statistikk C 300), Oslo og Kongsvinger 1996

Venås, Kjell: Mål og med. Noregs Mållag i 1980-åra, Oslo 1991

Vernepliktsverkets statistikker, 1996–, Oslo 1996–

Vestmannen. Spreidde nummer

Vibe, Nils: Holdninger til nynorsk blant grunnskole-elever i Oslo. NIFU Step, Oslo 2005

– og Jorunn Spord Borgen: «Lese det, lære det, ja! Men å skrive det? Nei, det vil vi ikkje». NIFU Step, Oslo 2007

Vikør, Lars S. (red.): Norsk Ordbok – nynorskens leksikografiske kanon? Rapport frå eit seminar på Blindern 31. mai 1996, Oslo 197

–: Norge, i Tone Kristiansen og Lars S. Vikør (red.): Nordiske språkhaldningar 1. Ei meiningsmåling, Oslo 2005

–: Nynorsk under dobbelpress. Nordmålforum 2005: Nordiske språkklima under engelsk press, København 2005

Vogt, Hans: The Kalispel Language, Oslo 1940

Vollan, Magnhild: Kampen om opplæringsmålet i folkeskolen i Birkenes, Årsskrift nr. 71, Agder historielag, Kristiansand 1995

Vaage, Odd Frank: Kultur- og medievaner. Bruk av kulturtilbud og massemedier i første halvdel av 1990-årene. (Statistiske analyser 13), Oslo og Kongsvinger 1996

Vaage, Odd Frank: Norsk mediebarometer 2014, Statistiske analyser 143, Statistisk sentralbyrå, Oslo 2015

 

Wadsten, Marit: Viljen til språk – Vilje til forsking, Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 29, Volda 2011

Wardhaugh, Ronald: Languages in Competition. Dominance, Diversity, and Decline, Oxford 1987

Wexelsen, Fredrik og Lars Reinton: Or «Pønskara saga», Syn og Segn, 64, 1958, s. 482–486

Wiggen, Geirr: Det europeiske språkåret 2001, Aftenposten 25.2.2001

Winsnes, Ole Gunnar: Tallenes tale. Perspektiver på statistikk og kirke. (Rapportserie fra Stiftelsen Kirkeforskning, nr 3), Trondheim 1996

Wunderlich, Dieter: Sprachen der Welt. Warum sie so verschieden sind und sich doch alle gleichen, Darmstadt 2015

 

Ytrehus, Helge: Vår nasjonale målstrid, [Stavanger] u.å.

Ytrri, Gunnar: Læraren som bygdehøvding, i Gjert Langfeldt (red.): Skolens kvalitet skapes lokalt, Bergen 2015, s. 66–96

 

Økland, Einar: Skrivefrukter. Epistlar, artiklar, småstykke frå norsk litteratur 1963–1978, Oslo 1979

– : I staden for roman eller humor. Essay – artiklar – epistlar, Oslo 1993

Østerberg, Dag og Fredrik Engelstad: Samfunnsformasjonen. En innføring i sosiologi, Oslo 1995

Øvregaard, Åsta: Når dialekt blir maktspråk, Aftenposten 27.1.2008

Øvrelid, Iselin Nevstad: Språkskifte ved tre vidaregåande skular i Møre og Romsdal, masteravhandling, Høgskulen i Volda 2014

 

Aanes, Anders: Forvirring eller frigjering?, Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 28, Volda 2011

–: Når det gjeld å skilje seg ut, Sunnmørsposten 17.6.2015

Aardal, Bernt og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand. (Sosiale og økonomiske studier. 69), Oslo og Kongsvinger 1989

Aardal, Bernt ofl.: Valgundersøkelsen 1993. Notater 1995/11, Oslo 1995

– ofl.: Valgundersøkelsen 1997. Notater 1997/31, Oslo 1999

– ofl.: Valgundersøkelsen 2001. Notater 2003/14, Oslo 2003

– ofl.: Valgundersøkelsen 2005. Notater 2007/31, Oslo 2007

– ofl.: Valgundersøkelsen 2009, Rapport 2011/29, Oslo 2011

– ofl.: Valgundersøkelsen 2013, Rapport 2013, Oslo 2013

Aarnes, Hans: Arbeidet med den norske ordboka, Nynorsk Vekeblad 12.9.1942

– og Anton Aure: Norsk Bladmannalag gjenom 10 aar 1913–1923. Dei norske bladi gjenom 65 aar 1858–1923. Biografiar av norske bladmenn, Bergen 1923

[Aarset, Terje] (red.): Lokalpressa i eldre og nyare tid. Seminar ved MRDH 23. og 24. april 1983, Volda 1985

Årtun, Tone Alise: Skriftmålet i Sauda. Med størst vekt på skulemålet. Hovudoppgåve, Bergen 1984

[Aas, Steinar]: Handbok i arbeid for nynorske parallellklassar, Oslo 1992

Aasen, Ivar: «Grundtanker til en Afhandling om en norsk Sprogform», skrive 1854, trykt i Maal og Minne 1917

–: Om det norske Sprog, Skrifter i Samling, III, Kristiania og København 1912

–: Brev og Dagbøker, band III, Oslo 1960             

–: Skrifter i samling (del 3), Oslo 1996

 

Gå til startsida for Språkfakta interaktiv  

Først publisert: 13.06.2019
Sist oppdatert: 13.06.2019