Hopp til innhold
X
Innhald

Temaside: Den nynorske skjønnlitteraturen 1850–2015

Over 1400 har debutert med skjønnlitteratur i bokform på nynorsk og dialekt etter at Ivar Aasen fann att det nynorske skriftspråket. Her er historia om den nynorske diktinga. 

I mai 2018 gav Jan Inge Sørbø og Det Norske Samlaget ut den første nynorske litteraturhistoria i bokform. Frå 23. august same år blei forteljinga om den nynorske skjønnlitteraturen 1850–2015 fritt tilgjengeleg for alle på Allkunne.no.

Publiseringa er eit samarbeid mellom Nynorsk kultursentrum, som driv det digitale oppslagsverket Allkunne.no, Det Norske Samlaget og forfattaren Jan Inge Sørbø.

Den digitale utgåva består av åtte illustrerte periodeartiklar, eit samandrag og tilhøyrande kvissar. I tillegg kjem om lag 900 oppdaterte artiklar om diktarar som har publisert på nynorsk eller dialekt. Prosjektet har blitt mogleg gjennom gåver frå Fritt Ord, Kulturdepartementet og Sparebanken Vest.

Forfattarane som er presenterte på Allkunne.no er frå alle fylka, og dei syner at den nynorske litteraturen har røyster frå heile landet. Dei har skrive essay, dikt, drama, biletbøker, viser, romanar, noveller og forteljingar. No blir dei presenterte på nett, og tilgjengelege for nye generasjonar.

Sjå òg artikkelen «Den nynorske litteraturen 1848–2018», som handlar om den nynorske litteraturen generelt.

Bilet-lenke til artikkelen «Den nynorske skjønnlitteraturen 1850–2015».

Bilet-lenke til artikkelen «1850–1890 Den nynorske diktinga tek til».

Bilet-lenke til artikkelen «1890–1910 Barnet, bygda og bohemane».

Bilet-lenke til artikkelen «1910–1930 Romantikk og romanar».

Bilet-lenke til artikkelen «1930–1940 Litteratur om ein ny kvardag».

Bilet-lenke til artikkelen «1940–1945 Norskdomsrørsla og okkupasjonen».

Bilet-lenke til artikkelen «1945–1960 Tradisjon og krise».

Bilet-lenke til artikkelen «1960–1980 Mange oppgjer på ein gong».

Bilet-lenke til artikkelen «1980–2000 Eit språk for alt».

Bilet-lenke til artikkelen «2000–2015 Det gjeng an å skrive i kvardagen òg».

Bilet-lenke til kvissar om den nynorske skjønnlitteraturen.

Bilet-lenke til menyen nynorske forfattarar a–å.

Bilet-lenke til artiklar om nynorsk, landsmål og Ivar Aasen.

Først publisert: 20.08.2018
Sist oppdatert: 23.12.2020