Hopp til innhold
X
Innhald

Kjeldeliste til Den nynorske skjønnlitteraturen 1850–2015

Ein fullstendig bibliografi over nynorsk litteratur ville sprengje alle  rammer. Difor er dette ei selektiv lister over dei kjeldene som er brukte og vist til i Jan Inge Sørbø: Nynorsk litteraturhistorie (2018) og i periodeartiklane på Allkunne.no. 

Allkunne: https://www.allkunne.no

Bjørg Angvik (2005): Spisse tenner i mjukt skinn. Hans Sande i ein nynorsk karnevalistisk tradisjon. Høgskulen i Volda (masteroppgåve).

Frøydis Barth Alvær: «Arnljot Eggen: Orfeisk. En analyse», Norsk Litterær Årbok 1969.

Per Thomas Andersen (2012): Norsk litteraturhistorie. Oslo: Universitetsforlaget.

Jan Askelund: «Frå bygda og då til her og nå. Ei innføring i Ingvar Moes forfattarskap 1975—82», Norsk Litterær Årbok 1983.

Olav Aukrust (1965): Skaldespor: Artiklar – Talar – Brev – Dikt. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Anton Aure (1916): Kvinnor i den nynorske bokheimen: Stutte livsskildringar ved Anton Aure. Kristiania: Nikolai Olsens Prenteverk.

Anton Aure (1916): Kvinnor i den nynorske bokheimen: stutte livsskildringar. Oslo: Nikolai Olsens Prenteverk.

Johan Austbø (1923): Olav Sletto. Ein studie. Kristiania: Olaf Norli.

Engvald Bakkan (1997): Vegen til regnbogen: av og om Engvald Bakkan til 100-årsdagen. Komitéen for Engvald Bakkan-jubiléet.

Edvard Beyer (red.) (1975): Norges litteraturhistorie bd. 3–6. Oslo: Cappelen Damm.

Edvard Beyer (1995): Norges litteraturhistorie. Oslo: J.W. Cappelens Forlag A.S.

Just Bing (1904): Norsk Literaturhistorie. Kristiania: «Frem» Det Nordiske Forlag.

Bjarte Birkeland (1961): Per Sivle. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bjarte Birkeland (1976): Olav Duuns soger og forteljingar. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bjarte Birkeland (1995): «Ein ny realisme. Grenda og verda» og «Den nye lyrikk-generasjonen». I Edvard Beyer: Norges litteraturhistorie . Oslo: J.W. Cappelens Forlag A.S.

Bjarte Birkeland o.a. (1995): Nazismen og norsk litteratur. Oslo: Universitetsforlaget.

Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold (1997): Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Det Norske Samlaget.

Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold (2005/2017): Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Det Norske Samlaget.

Ragna Myrstad Bjørkum og Ingeborg Donali (red.) (1993): Augo ser så mangt. Av og om Inge Krokann. Lillehammer: Dølaringen Forlag.

Torunn Borge og Henning Hagerup (1997): «Høgre armen lyft i dans», etterord i Dikt i samling. Oslo: Gyldendal.

Hanne Bramness og Jahn Thon (2012): Vaage: ti lesninger i Lars Amund Vaages forfatterskap.Oslo: Forlaget Oktober.

Inger Lise Breivik o.a. (1980): Kvinner i nynorsk sakprosa. Oslo: Det Norske Samlaget.

Randi Brenden: «Då Åsta Holth skreiv barnebok» Norsk Litterær Årbok 2003. Brenden har også tekstar om Holth i NLÅ 1998, 2009 og 2011.

Randi Brenden: «Kvifor les vi Åsta Holths tekstar i dag?» Norsk Litterær Årbok 2003.

Jørgen Bukdahl (1925): Det skjulte Norge og dets kunst: omkring Jens Tvedts forfatterskab. Serprent av Norsk Aarbok.

Per Buvik (2004): «Levelig og triumferende», forord i Arild Stubhaug: Dikt i samling. Oslo: Aschehoug Forlag.

Arild Bye (2010): Kristofer Uppdal: Ein mot alle. Oslo: Aschehoug Forlag.

Markvard Bækken (1984): Ei bok om Halvor Floden. Årbok for Glåmdalen 43. Elverum: Austmannalaget.

Kenneth Chapman (1969): Hovedlinjer i Tarjei Vesaas forfatterskap: Å sanse det slik det er. Oslo: Universitetsforlaget.

Johs. A. Dale (1957): Olav Nygard. Oslo: Det Norske Samlaget.

Johs. A. Dale (1961): Hulda Garborg. Oslo: Noregs Boklag.

Johs A. Dale og Hans Nerhus (1959): Festskrift til Ragnvald Vaage på 70 årsdagen 29. april 1959. Oslo: Forlaget form og farge.

Johs. A. Dale og Lars Reinton (red.) (1966): Ei bok om Olav Sletto. Oslo: Det Norske Samlaget.

Olav Dalgard (1970): Inge Krokann. Liv og diktning. Oslo: Gyldendal.

Olav Dalgard (1981): Fem norske lyrikarar: Tore Ørjasæter, Olav Aukrust, Kristofer Uppdal, Olav Nygard, Aslaug Vaa. Oslo: Noregs Boklag.

Reidar Djupedal: «Jan Magnus Bruheim», Mot-skrift. Arbeidsskrift for språk og litteratur 2/1990.

Ernst Berge Drange (2007): Rasmus Løland. Barnebokpioneren frå Ryfylke. Oslo: Det Norske Samlaget.

Ove Eide (2006): Jakob Sande: liv, dikting. Oslo: Det Norske Samlaget.

Elisabet Vallevik Engelstad(2010): Åse-Marie Nesse: eit poetisk liv. Oslo: Det Norske Samlaget.

Irene Engelstad o.a. (red.) (1988–90): Norsk kvinnelitteraturhistorie, 3. bd. Oslo: Pax Forlag.

Arne Espeland (1959): Jens Tvedt: Glimt frå vokstergrunen og livet hans. Oslo: Aschehoug Forlag.

Ane Farsethås (2012/2014): Herfra til virkeligheten – lesninger i 00-tallets litteratur. Oslo: Cappelen Damm.

Alfred Fidjestøl (2007): Eit halvt liv. Ein biografi om Per Sivle. Oslo: Det Norske Samlaget.

Jan Olav Gatland (2003): Det andre mennesket: eit portrett av Åsmund Sveen. Oslo: Det Norske Samlaget.

Jan Olav Gatland (2008): Torvald Tu: Eit diktarliv. Oslo: Det Norske Samlaget.

Johannes Gjerdåker: «Aslaug Låstad Lygre», Bokvennen 4/2002.

Rakel Christina Granaas: «Engasjement, presisjon og variasjon; Brytninger om Tarjei Vesaas’ forfatterskap», Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 2010.

Trygve Greiff (1958): Olav Nygard: Dikter og mystiker. Oslo: Gyldendal.

Ottar Grepstad (2018): Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt. Ørsta: Nynorsk kultursentrum

Helge Groth (1948): Olav Aukrust: Problematikk og utvikling. Oslo: Nasjonalforlaget.

Heming Gujord (2007): Olav Duun: Sjøtrønder, forteller. Oslo: Aschehoug Forlag.

Heming Gujord: «Jærbu og indoeuropear», Edda 4/2002.

Jon Haarberg (1985): Vinje på vrangen. Oslo: Universitetsforlaget.

Otto Hageberg (1996): Forboden kjærleik. Spenningsmønster i Olav Duuns dikting. Oslo: Det Norske Samlaget.

Otto Hageberg (2003): Svidd sjel. Ein biografi om Ragnvald Skrede. Oslo: Det Norske Samlaget.

Sonja Hagemann (1970): Barnelitteratur i Norge 1850–1914. Oslo: Aschehoug Forlag.

Idar Handagard (1944): Kristoffer Janson. Oslo: N.W. Damm og Søn.

Marit Handegård (1987): Tendens, verdi, ambivalens. Kvinneperspektiv i og på Gro Holms forfatterskap. Universitetet i Tromsø (hovudoppgåve).

Eivind Hasle (2015): Olav Gullvåg: Bladmann og bokmann. Melhus: Snøfugl Forlag.

Jørgen Haugedal (1972): Tonar frå tun. Bokmenn og gløtt i verka deira. Trondheim: Rune Forlag.

Astrid Heinert (1978): Krise og vekst. Hovedlinjer i Olav Kastes lyrikk. Universitetet i Oslo (hovudoppgåve).

Nils Hellesnes: «Sjur Bygd – ein sermerkt forfattarprofil», Syn og Segn 1941.

Bjørn Hemmer (1995): «Engvald Bakkan: En ukjent stordikter fra indre Agder». I Sørlandet og litteraturen. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Ånund K. Homme (1996): Hans Henrik Holm 1896–1996: foredrag omkring 100-årsminnet. Utgjeve av Litteraturdagane i Setesdal.

Sindre Hovdenakk og Leif Høghaug (red.) (2011): Skrift og strid: Essay om Henrik Rytter. Oslo: Vidarforlaget.

Jens Johan Hyvik (2010): Språk og nasjon 1739–1868. Oslo: Det Norske Samlaget.

O.M. Høystad (1987): Odin i Juvikfolke. Olav Duuns språk og menneskesyn. Oslo: Aschehoug Forlag.

Benedikt Jager og Øygunn Skodvin Prestegård (2016): Mellom sky og havsens grunne: nylesninger i Alfred Hauges forfatterskap. Oslo: Novus Forlag.

Eva Jensen (2005): «„Å! Livet på ein sebrafarm! Ikkje berre svart, ikkje heilt kvitt”. Omkring Sissel Solbjørg Bjugns forfattarskap», i Djupt inne i sommaren og andre essay. Oslo: Det Norske Samlaget.

Per Olav Kaldestad, Jan Ove Ulstein og Jan Inge Sørbø (red.) (2009): Diktet lyser i kvelden. Oslo: Det Norske Samlaget.

Åse Høyvoll Kallestad (2016): Det ligger i ordene. Om tradisjon og språk i norske samtidstekster. Kristiansand: Portal Akademisk.

Ole Karlsen (2000): Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi. Oslo: Unipub.

Ole Karlsen (red.) (1997): Ein orm i eit auga. Om Einar Øklands forfattarskap. Oslo: LNU/Cappelen Damm.

Atle Kittang (1974): «Dikting og handling. To norske romaneksperiment (om Tor Obrestad: Marionettar og Einar Økland: Amatør-album)». I Litteraturkritiske problem. Oslo-Bergen: Universitetsforlaget.

Ingar S. Kolloen (1999): Berre kjærleik og død. Ein biografi om Tor Jonsson. Oslo: Det Norske Samlaget.

Jostein Krokvik (2002): Vestmannalagsreisaren og målreisaren Henrik Krohn 1826–1879. Bergen: Norsk Bokreidingslag.

Klaus Langen (1957): Ivar Mortensson Egnund. Oslo: Det Norske Samlaget.

Kåre Langvik-Johannesen (1977): Hans Henrik Holms episke kunstverk. Groningen: Brouwer International Publishing.

Unni Langås (2011): «Litteraturens materialitet. Estetisk refleksjon og poetisk praksis hos Paal-Helge Haugen». I Per Bäckström og Bodil Børset: Norsk avantgarde. Oslo: Novus forlag.

Unni Langås og Sigrid Bø Grønstøl (2001): Tanke til begjær: nylesingar i nordisk lyrikk. Oslo: LNU Cappelen Damm.

Unni Langås: Dialog: Eldrid Lundens dikt 1968–2005. Oslo: Unipub.

Alf Larsen (1951): Olav Sletto: soga um Røgnaldfolket: en anmeldelse. Oslo: Dreyer.

Odd Larsen: «I båredrag mellom natt og draum. Ein presentasjon av Anna Skeides lyrikk», Norsk Litterær Årbok 1971.

Bente Nilsen Lein o.a. (1984): Furier er også kvinner. Aasta Hansteen 1824–1908. Oslo: Universitetsforlaget.

Gunnhild Solberg Lindbekk (1978): Eit utsyn over Ingebjørg Mælandsmos forfatterskap. Universitetet i Oslo (hovudoppgåve).

Aril Linneberg: «Romantikk for borgar, realisme for bonde. Arne Garborgs Haugtussa og litteraturkritikken», Syn og Segn 2/1979.

Olav O. Loen (1970): Bygda gav diktarsyn. 25 diktarportrett. Trondheim: Rune Forlag.

Liv Lundberg (2003): «Former for flukt – en lesning av Oddmund Hagens 90-tallsprosa», Norlit 2003.

Birger Løvlie (2007): Kor mykje stort… Mathias Orheim. Hans bidrag til vestnorsk kultur- og kristenliv. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Kjell Madsen (2009): «Tribunaliseringen og det post-sekulære i litteraturen», Kirke og kultur 1/2009.

Stein Mehren (1980): 50 60 70 80 Essays. Oslo: Aschehoug Forlag.

Geir Mork (2002): Den reflekterte latteren: på spor etter Arne Garborgs ironi. Oslo: Aschehoug Forlag.

Olav Mosdøl (1997): «Diktarparet Sandsdalen, lokalt stoff allmenn tanke» i Årbok for Telemark. Seljord: Telemark Mållag.

Leif Mæhle (1967): Frå bygda til verda. Studiar i nynorsk 1900-talsdikting. Oslo: Det Norske Samlaget.

Leif Mæhle (1968): Vegen til varden: Ein studie i Olav Aukrusts dikting. Oslo: Det Norske Samlaget.

Leif Mæhle (1986): Tore Ørjasæter – den rotfaste fararen. Oslo: Det Norske Samlaget.

Leif Mæhle (2001):Fann eg dei stigar – vandringar i Aslaug Vaas dikting. Oslo: Aschehoug Forlag.

Margunn Søyland Nesbakken (1989): Sigrun Okkenhaug: ei pionerkvinnene innan nynorsk barneboktradisjon. Oslo: Statens Bibliotekhøyskole.

Marta Norheim (2007): Røff guide til samtidslitteraturen. Oslo: Det Norske Samlaget.

Marta Norheim (2017): Oppdateringar frå lykkelandet. Røff guide til samtidslitteraturen. Oslo: Det Norske Samlaget.

Norsk biografisk leksikon. https://nbl.snl.no

Norsk Litterær Årbok 1973. (Tema om Knut Hauge).

Aslaug Nyrnes (1985): Det (ny)norske mennesket. Oslo: Det Norske Samlaget.

Carl Nærup (1905): Illustreret norsk litteraturhistorie: siste tidsrum: 1890–1904. Kristiania: Det norske aktieforlag.

Ragnar Didrik Osdal (2006): Ragnar Hovland – brot og kontinuitet: «Sveve over vatna» og den nynorske skriftkulturen. Volda: Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet.

Knut Rage o.a. (2009): Johannes Heggland: diktar og historikar: ei artikkelsamling. Tysnes Sogelag.

Nils Johan Ringdal (1993): Ordenes pris. Den norske forfatterforening 1893–1993. Oslo: Aschehoug Forlag.

Øystein Rottem (1990): Fantasiens tiår. Et utvalg litteraturkritikk 1980–1989. Oslo: Aschehoug Forlag.

Øystein Rottem (1996–98): Norges litteraturhistorie. Etterkrigslitteraturen. bd. 1–3. Oslo: Cappelen Damm.

Helge Rønning (red.) (1977): Linjer i norsk prosa. Oslo: Pax Forlag.

Cecilie N. Seiness (2009): Jon Fosse: poet på Guds jord. Oslo: Det Norske Samlaget.

Jorunn Sirevåg (2013): Samspeltekstar i poesi av Helge Torvund. Universitetet i Stavanger (masteroppgåve).

Sigmund Skard (1938): A.O. Vinje og antikken. Studier i norsk åndshistorie. Oslo: I kommisjon hos Jacob Dybwad.

Sigmund Skard (1980): Solregn. Ein sjølvbiografi. Oslo: Det Norske Samlaget.

Arnhild Skre (2011): Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Oslo: Det Norske Samlaget.

Ragnvald Skrede (1947): Tarjei Vesaas. Oslo: Gyldendal.

Rune Slagstad (1998): De nasjonale strateger. Oslo: Pax Forlag.

Ingeborg Solbrekken (2012): Kors og kårde Marta Steinsvik liv og virke 1877–1950. Oslo: Vidarforlaget.

Idar Stegane (1974): Olav H. Hauges dikting. Frå «Glør i oska» til «Dropar i austavind». Oslo: Noregs boklag.

Idar Stegane (1987): Det nynorske skriftlivet. Oslo: Det Norske Samlaget.

Grethe Fatima Syéd (2015): Olav Duun Kunsten, døden og kjærlighetens dikter. Oslo: Vidareforlaget.

Jan Inge Sørbø (1994): Essay om teologi og litteratur. Oslo: Det Norske Samlaget.

Jan Inge Sørbø (2001): Angen av bork og ein brennande einerbusk. Oslo: Gyldendal.

Jan Inge Sørbø (2009): «Hardt pressa steinar». I Danning, identitet og dialog: festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes. Trondheim: Tapir.

Jan Inge Sørbø (2009): Ørneflukt og ormegard. Ein biografi om Olav Aukrust. Oslo: Det Norske Samlaget.

Jan Inge Sørbø (2015): Arne Garborg: frå bleike myr til alveland. Oslo: Det Norske Samlaget.

Rolv Thesen (1933–39): Arne Garborg (I. Frå jærbu til europear, II. Europearen, III. Europear og jærbu). Oslo: Aschehoug Forlag.

Rolv Thesen (1935): Tore Ørjasæter – ei innføring i dikta hans. Oslo: Norli.

Rolv Thesen (1942): Mennesket og maktene: Olav Duuns dikting i vokster og fullending Oslo: Olaf Norlis Forlag.

Rolv Thesen (1953–65): Diktaren og bygda bd. 1–3. Oslo: Aschehoug Forlag.

Aud Tåga og Helge Stangnes (red.) (2004): Han som gjekk først. Forfattaren, skolemannen og kulturforkjemparen Lars Berg. Tromsø: Universitetsbiblioteket.

Eirik Vassenden (2004): Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen. Oslo: Cappelen Damm.

Eirik Vassenden (2007): Skapelesens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Eirik Vassenden (2012): Norsk vitalisme: Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Kjell Venaas (1996): Då tida var fullkomen: Ivar Aasen. Oslo: Novus.

Geir Vestheim: «Nils Johan Rud og Bjørn Rongen om bakgrunnen for fascismen», Syn og Segn 1977.

Olav Vesaas (1995): Løynde land: Ei bok om Tarje Vesaas. Oslo: Cappelen Damm. (Fyldig bibliografi)

Olav Vesaas (2001): A.O. Vinje. Ein tankens Hærmann. Oslo: Cappelen Damm.

Olav Vesaas (2007): Å vera i livet: Ei bok om Halldis Moren Vesaas. Oslo: Det Norske Samlaget.

Øystein Vidnes (2005): «Elvefiskaren. Eit intervju med Rolf Sagen i Rolf Sagens blå sofa, 27. juni 2005». I Tormod Haugland og Øyvind Rimbereid (red.): Skriveplass: Føredrag, essay, intervju. Bergen: Skrivekunst-akademiet i Hordaland.

Jan Erik Vold (2005): «Ljoset på, for ein mørklagd diktar», etterord i Kristofer Uppdal: Åt songa tå stjernom. Etterlatne dikt. Oslo: Aschehoug Forlag.

Stephan Walton (1996): Ivar Aasens kropp. Oslo: Det Norske Samlaget.

H.A. Winsnes (1937): Norges litteratur fra 1880-årene til første verdenskrig. Oslo: Aschehoug Forlag.

Vigdis Ystad (1978): Kristofer Uppdals lyrikk. Oslo: Aschehoug Forlag.

M, Per Roar Øyan (red.) (1982): Morn: ei bok til Ola Jonsmoen på 50-årsdagen 9. juli 1982. Oslo: Noregs Boklag.

Bente Aamotsbakken (1997): Tekst og intertekst: en studie i intertekstualitetens betydning i tre åttitallsromaner av Edvard Hoem. Oslo: Acta Humaniora (UiO).

Knut Olav Åmås (2004): Mitt liv var draum: ein biografi om Olav H. Hauge. Oslo: Det Norske Samlaget.

Asbjørn Aarnes (2004): Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Oslo: Pax Forlag.

Arne Johannes Aasen (2006): «Retretten til skrifta»: språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad. NTNU (doktoravhandling).

Ivar Aasen (2013): Symra (Terje Aarset (red.)) Oslo: Fagbokforlaget/LNU. 

Først publisert: 14.05.2018
Sist oppdatert: 23.07.2018