Hopp til innhold

Aina Basso

Aina Basso

Aina Irene Basso, historikar med kvensk bakgrunn på farssida og forfattar av historiske romanar der unge kvinner er hovudpersonar, med handling frå 1600- og 1700-talet.

Les meir om Aina Basso

Arve Brunvoll

Arve Brunvoll er prest, professor og salmediktar. Han var med i redaksjonen for Norsk Salmebok (1985), og han har omsett fleire tekstar som har vorte svært populære.

Les meir om Arve Brunvoll

Dagmar Blix

Dagmar Blix, lærar og forfattar frå Lofoten, har skrive over 20 bøker, mest for barn og ungdom, og er rekna som ein av dei sentrale barnebokforfattarane i Nord-Noreg. Forankra i ein eldre forteljartradisjon ville ho formidle dei fortidige livsvilkår på kysten i nord til ein ny generasjon.

Les meir om Dagmar Blix

Elias Blix

Elias Blix

Elias Blix var professor og politikar, men framfor alt kjend som salmediktar og bibelomsetjar. Gjennom salmane og omsetjinga av Det nye testamentet står Blix som den fremste pioneren for nynorsk kyrkjespråk.

Les meir om Elias Blix

Engvald Bakkan

Engvald Bakkan, apotekar og forfattar, var ei lågmælt forfattarrøyst frå skog- og heiebygda Åmli i Aust-Agder. Han skildra tragiske menneskelagnader frå åmlisoga i trilogien Krossen er din (1947–52), men kom lenge i skuggen av litteraturen frå sørlandskysten, som i lang tid definerte diktinga på Agder.

Les meir om Engvald Bakkan

Jens Brekke

Jens Brekke, lærar, kulturarbeidar og songar frå Vik i Sogn. Han er ein framståande formidlar av Per Sivle si dikting, men har også skrive og framført ei rekkje eigne viser og småforteljingar.

Les meir om Jens Brekke

Johannes A. Barstad

Johannes Andreas Barstad var prest i Volda og på Voss. Han skreiv salmar, og han grunnla og redigerte i over førti år det kristelege målbladet Stille Stunder, som framleis kjem ut.

Les meir om Johannes A. Barstad

Johannes Belsheim

Johannes Engebretson Belsheim, husmannsgut og skomakarson frå Valdres som vart heidersmedlem av vitskapsselskapet i Praha. Midt i livet tok han avskil frå eit presteembete for å konsentrere seg om bibelgransking og anna forfattarverksemd.

Les meir om Johannes Belsheim

Johannes Bull

Johannes Catharinus Bull, ingeniør og industrileiar, som helst skreiv engelsk eller landsmål, og som var ein viktig økonomisk hjelpar for mange nynorske aviser.
Les meir om Johannes Bull

Kari Bakke

Kari Kristina Lenvik Frydenlund Bakke, gründer, petitskribent og lyrikar, som skreiv på sognemål i delar av forfattarskapen sin.

Les meir om Kari Bakke

Lars Berg

Lars Kornelius Edvard Berg var lærar og forfattar. Han var motstandsmann og krigsfange under andre verdskrigen. Berg tok initiativ til skipinga av Hålogaland Teater.

Les meir om Lars Berg

Mary Bente Bringslid

Mary Bente Bringslid, sosialantropolog og barnebokforfattar som har studert den moderne norske bygdekulturen og vore ein representant for den nye forskinga på eige samfunn innanfor sosialantropologien.
Les meir om Mary Bente Bringslid

Milada Blekastad

Milada Blekastad var ein særmerkt personlegdom i norsk kulturliv. Ho kom frå Praha til Noreg som ungjente. Her levde ho resten av livet og vart ein framståande formidlar av tsjekkisk litteratur og kultur.
Les meir om Milada Blekastad

Oddgeir Bruaset

Oddgeir Bruaset

Oddgeir Bruaset, journalist, programskapar og forfattar. Gjennom ei rekkje fjernsynsprogram og bøker har han formidla historiene til folk som bur og har budd på avsidesliggjande stader, mellom anna gjennom fjernsynsserien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

Les meir om Oddgeir Bruaset

Olav Beito

Olav Toreson Beito, professor og nynorsk språkgranskar. Han studerte dialektar og stadnamn og gav i 1970 ut den største nynorske grammatikken etter Ivar Aasen.

Les meir om Olav Beito

Oskar Braaten

Oskar Braaten

Oskar Alexander Braaten, heimstaddiktar, novellist, dramatikar, romanforfattar og bladmann som skildra fabrikkmiljøet på austkanten i Kristiania i første halvdelen av 1900-talet. Han skreiv lenge på nynorsk og blei ein viktig deltakar i målstriden.

Les meir om Oskar Braaten

Rune Belsvik

Rune Belsvik

Rune Johan Belsvik, framståande, prislønt og nyorienterande forfattar av ei rekkje barne- og ungdomsbøker, romanar, noveller, dikt, forteljingar og skodespel i meir enn 30 år. Han har skrive bøkene om Dustefjerten og Verdas mest forelska par.

Les meir om Rune Belsvik