Hopp til innhold

Arne Kjøde

Arne Kjøde var fødd 15. november 1852 på Bakkeplassen i Kjøde i Selje kommune og døydde 15. oktober 1933 i Bergen.

I det yrkesaktive livet sitt var Kjøde folkeskulelærar og etter kvart tilsynsynslærar i Bergen. I 1880-åra gav han ut to små hefte om grammatikk. Ordlister for retskrivning (ukjent år) er eit fire-siders hefte med oversyn over bøyingsformer og skrivemåtar i dansk-norsk. Grammatik i grafisk fremstilling (1884) er eit ti-siders oversyn over ordklasser og bøyingsmønster, med enkle illustrasjonar. Norfjoringen so va under opperasjon paa Bergens offentlige sykehus (1902) er ei skrøne, skriven på nordfjordmål om ein mann frå Indre Nordfjord sitt møte med Bergen, bergensarar og sjukehuset i byen.

I 1898-årgangen av Syn og Segn finn vi teksten «Um troll og hulder», bygd på eit foredrag Kjøde heldt i Vestmannalaget i desember 1897. Ein hovudtanke er at forteljingane om troll og huldrer er meir enn berre fantasi og dikting. Slike segner og eventyr er biletlege uttrykk for at det budde andre folkegrupper i landet vårt før forfedrane våre kom hit. Segnene og eventyra fortel oss at det har vore strid mellom ulike folkegrupper fram gjennom tidene, der dei eldre gruppene har vorte trengde unna av yngre innflyttarar.

Arne Kjøde var far til Jacob Kjøde (1880–1946) som grunnla Jacob Kjødes rederi i 1913, og som var styremedlem i Store Norske Spitsbergen Kulkompani i 1922–29. I 1926 kjøpte Jacob Kjøde Fantoft gard, der Fantoft stavkyrkje låg, og i 1920 kjøpte han handelsstaden Vågsberget ved Måløy og bygde eit stort fiskerianlegg der.

 

Kjelder

Per Magne Kjøde: Ei slekt frå Kjøde, eiga utgiving 2003

 

Peikarar

Forfattarside om Arne Kjøde på nettstaden «Forfattarar frå Sogn og Fjordane», forfattarar.sfj.no

Først publisert: 28.04.2021
Sist oppdatert: 28.04.2021