Hopp til innhold
X
Innhald

Kjersti Kollbotn

Kjersti Kollbotn er ein forfattar som sameiner realisme og poesi i usentimentale skildringar av sårbare menneske.

Kjersti Kollbotn er fødd 27. februar 1959 i Breim i Nordfjord. Etter examen artium utdanna ho seg til sivilingeniør, med doktorgrad i byplanlegging (NTNU, 1993). Feltarbeidet gjorde ho i Guatemala. Ho har vore forskar ved Norsk institutt for by- og regionforsking, men har sidan 1995 budd i Tromsø.

Kollbotn har vore elev ved forfattarstudia både i Tromsø og Bø og har vore bokmeldar, mellom anna i tidsskriftet Marg. Ho var styremedlem i Nordnorsk forfatterlag i 2007–11.

Ho debuterte med Eg er mamma. Eg skal vere god (2009) og fekk Blix-prisen for denne romanen i 2010. Både i debutboka og i Taxi (2011) skriv ho fram sårbare og utsette kvinnelagnader, med barn som vert utrygge når dei vaksne ikkje er stabile i kjensleliv og handling. I Isbrann (2014) er synsvinkelen lagd til mannen i eit dysfunksjonelt parforhold, der samansette lengslar og urealiserte draumar skaper mykje vondt. Jord (2017) er ei forteljing om fleire generasjonar sitt slit på eit gardsbruk i første halvdel av 1900-talet. Plikta lyt gå først, så får kjenslene kome seinare – om det vert mogleg.

I Dis (2020) møter vi att personane frå debutromanen. Barna er no vaksne og sterkt prega av den omsorgssvikten som den første boka skildra. Hovudpersonen i Dis er Tordis, som slit med verknadene etter barneår med ei svært ustabil mor.

Romanane til Kollbotn blandar rå realisme med poesi i skildringar av folk og landskap der mangt synest uløyseleg og mykje står på vent.

Kjersti Kollbotn fekk Tanums kvinnestipend i 2015 og blei nominert til Havmannsprisen i 2017 for romanen Jord. I 2019 fekk ho det årlege arbeidsstipendet på 100 000 kroner som dei nordnorske fylka gir til forfattarar frå regionen.

Kollbotn blei medlem i Den norske Forfatterforening (DnF) i 2012 og har sidan 2018 vore medlem av Det litterære råd i DnF.

Kjelder

E‑post frå Kjersti Kollbotn 9.12.2017

Ove Eide: «Om å leve med seg sjølv. Ein introduksjon til Kjersti Kollbotn sin forfattarskap», Jul i Nordfjord 2014. Sandane 2014

Peikarar

Forfattarside om Kjersti Kollbotn på nettstaden «Forfattarar frå Sogn og Fjordane», forfattarar.sfj.no 

Først publisert: 11.06.2018
Sist oppdatert: 22.11.2020