Hopp til innhold

Arne Mo

Arne Mo, forfattar. «Galskap, følsomhet, humor og svartsyn» var ord Ketil Bjørnstad brukte då han omtalte Arne Mo si første novellesamling, Med Vetet i Baklomma.

Les meir om Arne Mo

Arvid Møller

Arvid Møller, journalist og forfattar. Han har skrive over hundre bøker, om kvardagsmenneske og kongelege, om kunstnarar og om folk og forhold i Jotunheimen.

Les meir om Arvid Møller

Ingvar Moe

Ingvar Moe

Ingvar Moe, forfattar, kåsør og moromann. Han var ein opprørsk og satirisk diktar med ei særeiga stemme. Moe skreiv med kjærleikshat til heimbygda Etne, kritiserte hykleri og fordommar, men elska staden, dialekten og krafta i folket.
Les meir om Ingvar Moe

Ivar Mortensson-Egnund

Ivar Mortensson-Egnund

Ivar Julius Mortensson(-Egnund frå 1918), bondeson frå Alvdal som vart avismann, forfattar, anarkist, bibelomsetjar, prest og gardbrukar. Han var svært interessert i religionshistorie og mytologi, og tidleg på 1900-talet sette han dei norrøne Edda-kveda om til nynorsk.

Les meir om Ivar Mortensson-Egnund

Karin Moe

Karin Moe

Karin Moe, feministisk forfattar og litteraturkritikar. Karin Moe er ein eksperimenterande skribent og debattant med mangesidig virke og frisk og fargerik profil i det litterære Noreg.

Les meir om Karin Moe

Moltke Moe

Ingebret Moltke Moe, folklorist og språktenkjar. Han grunnla universitetsstudiet folkloristikk i Noreg og vert rekna som far til tanken om samnorsk.
Les meir om Moltke Moe