Hopp til innhold

Ola Mjanger

Ola Mjanger, lærar og forfattar som tok nynorsken med til Vestfold.

Ola Mjanger var fødd i Masfjorden 3. mars 1889 og døydde 5. august 1969. Han arbeidde som lærar i Larvik i femti år. Han var formann i Larvik og Brunla norskdomslag og skreiv lagssoga då laget runda 25 år i 1942.
Mellom 1931 og 1948 gav han ut ti barnebøker på Norli, Fonna og Norsk Barneblads forlag. Handlinga i bøkene la han ofte til Larvik eller Vestfolds historie. I den siste boka, Nybyggjarane på Galapagos (1948), skriven under dekknamnet Ølve Mjålid, fortel han om internasjonal kvalfangst. Gjennom undertittelen «Fortald etter folk som var med på ferda» fekk boka eit vestfoldhistorisk og dokumentarisk preg.
Under krigen signerte han ei bok med tittelen Den unge hermannen. Ei soge frå Gyldenløvekrigane i 1670-åra (1944) med emne frå Larviks historie. Boka kan lesast som eit tildekt innlegg i motstandskampen. Bøkene til Mjanger er tradisjonelle og skrivne i den realistiske guteboktradisjonen, med vekt på spenning.
 
Kjelder 
K. Glette: Vestfolds litteraturhistorie 1000–2000. Sakprosa og skjønnlitteratur. Oslo 2009

Først publisert: 14.04.2010
Sist oppdatert: 18.01.2012