Hopp til innhold

Anders Reitan

Anders Jørgensen Reitan var lærar, folkeopplysar, diktar og stortingsmann. Han var mykje inspirert av Grundtvig, og sjølv inspirerte han mange norske skulefolk.

Les meir om Anders Reitan

Bjarne Rabben

Bjarne Rabben, historikar, lyrikar, fråhaldstalar og politikar. Fiske og fabrikkarbeid blei inngangen til yrkeslivet, ordet levevegen og historie profilen hans.

Les meir om Bjarne Rabben

Haldis Reigstad

Haldis Reigstad, hjelpepleiar som blei diktar i vaksen alder. Ho er særleg blitt kjend for songen «Tett ved sida mi går Jesus» (1977), som songaren og tonesetjaren Gunnstein Draugedalen har gjort kjent.

Les meir om Haldis Reigstad

Helge Rykkja

Helge Rykkja, lærar, lyrikar og lokalpolitikar for Raudt. Litterært og politisk var han ein sentral medlem av Profil-opprøret, tidleg surrealistimportør og utøvar, og eit av dikta hans blei lese opp som åtvaring mot modernistisk dikting i Stortinget i 1968.

Les meir om Helge Rykkja

Henning Rivedal

Henning Rivedal, journalist, forfattar og kulturarbeidar. Tidleg i 1970-åra var han med på å lansere nynorsk innanfor fleire fjernsynssjangrar på riksfjernsyn.

Les meir om Henning Rivedal

Olav Randen

Olav Randen, geitebonde og forleggjar. Han er ein moderne mangesyslar som maktar å gjere det han held på med, viktig også for andre.
Les meir om Olav Randen

Tone Ringen

Tone Ringen, forfattar, lyrikar, songar og skodespelar ved Det Norske Teatret og ei av dei tidlege kvinnene i visebølgja frå slutten av 1960-åra.

Les meir om Tone Ringen