Hopp til innhold

Den norske bokbyen

Den norske bokbyen

Den norske bokbyen er eit titals bruktbokforretningar og antikvariat i Fjærland ved Sognefjorden. I småhus langs strandkanten i Mundal finst det 4000 hyllemeter med bøker. Husa har tidlegare vore ferjeventerom, fjøs, bank, fryseri og postlokale.

Les meir om Den norske bokbyen

Det Norske Samlaget

Det Norske Samlaget, forlag og litteraturselskap. Dette var den første bokklubben i landet og er i dag det fremste forlaget for utgiving av nynorsk litteratur.

Les meir om Det Norske Samlaget

Eidsvoll offentlege landsgymnas

Eidsvoll offentlege landsgymnas

Eidsvoll offentlege landsgymnas, skipa i 1922, var det andre offentlege landsgymnaset i landet. Føremålet var at bygdeungdom lettare skulle få tilgang til høgare utdanning. Gymnaset var språkdelt og rekrutterte vesentleg ungdom frå Austlandet. Dagens Eidsvoll videregående skole er eit direkte framhald av Eidsvoll landsgymnas.

Les meir om Eidsvoll offentlege landsgymnas

Fonna Forlag

Fonna Forlag, nynorsk forlag. Dei har i alle år satsa på populær litteratur og gir framleis ut den legendariske teikneserien Ingeniør Knut Berg.

Les meir om Fonna Forlag

Hardingtonar

Hardingtonar

Hardingtonar er ein årleg musikkfestival som vert arrangert i Norheimsund og Øystese. Hovudføremålet med festivalen er å hylle og auke kjennskapen til komponisten og hardingen Geirr Tveitt (1908–1981).

Les meir om Hardingtonar

Ivar Aasen-året 1996

Ivar Aasen-året 1996, landsdekkjande markering av hundreårsminnet for Ivar Aasens død. Tiltaket blei ein forgjengar for mange seinare forfattarmarkeringar og -jubileum.

Les meir om Ivar Aasen-året 1996

Kalottspel

Kalottspel, folkemusikkfestival. I 1949 blei det første spelmannsstemnet arrangert i Målselv, med Målselv Mållag som arrangør og Johan Nymo som drivkraft. Dette blei opptakten til den folkemusikkfestivalen som frå 1970 har vore kalla Kalottspel.

Les meir om Kalottspel

Landsgymnas

Landsgymnasa var eit viktig skule- og kulturpolitisk element i nasjonsbygginga i Noreg. Ved å problematisere og justere den skeive sosiale og geografiske rekrutteringa til utdanningseliten medverka landsgymnaset til å endre premissane for kven som hadde rett til å definere «det norske».

Les meir om Landsgymnas

Lærarseminar

Lærarseminara vart, saman med folkehøgskulane, den viktigaste utdanninga til ei rekkje av dei nynorske forfattarane frå slutten av 1800-talet.
Les meir om Lærarseminar

Målvinarlaget

Målvinarlaget, mållag skipa i 1877 ved lærarskulen på Stord. Det sovna inn vel 100 år seinare og vart det eldste elevmållaget i landet.

Les meir om Målvinarlaget

Norsk Bladmannalag

Norsk Bladmannalag, organisasjon skipa i 1913 for å fremje aviser og blad på nynorsk. Laget oppretta pressekontor, stod for den første journalistutdanninga her i landet og lanserte tanken om eit nynorsk leksikon.

Les meir om Norsk Bladmannalag

Norsk Boksamling

Norsk Boksamling, Anton Aures samling av bøker og skrifter på nynorsk og dialekt, kjøpt av Det Norske Samlaget i 1925 og deponert i Universitetsbiblioteket, som supplerte samlinga fram til 1979. Delar av samlinga er i dag plassert i Ivar Aasen-tunet.

Les meir om Norsk Boksamling

Norsk språkråd

Norsk språkråd, statens rådgivande organ for norsk språk 1972–2004, vidareført av Språkrådet frå 2005. Rådet endra bokmålsrettskrivinga og gav ut Nynorskordboka og Bokmålsordboka.

Les meir om Norsk språkråd

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum er ei ideell stifting og ein nasjonal kulturinstitusjon som arbeider for nynorsk skriftkultur. Stiftinga skal vere den viktigaste formidlaren av nynorsk identitet og sjølvtillit. Nynorsk kultursentrum femner om avdelingane Ivar Aasen-tunet i Ørsta, Olav H. Hauge-senteret i Ulvik, Vinje-senteret i Vinje og leksikonet Allkunne.

Les meir om Nynorsk kultursentrum

Penna Forlag

Penna Forlag, forlag med base i Førde i Sunnfjord. Har som mål å gi ut bøker for folk flest, særskilt retta mot vestlandsregionen.

Les meir om Penna Forlag

Selja Forlag

Selja Forlag vart skipa i Førde i 1996 og er eit reint nynorskforlag. Forlaget har gitt ut kring 150 bøker, alle retta mot bokmarknaden på Vestlandet.

Les meir om Selja Forlag

Skald forlag

Skald forlag vart skipa i Leikanger i 1991, og har gitt ut over 160 bøker i ei rad ulike sjangrar. Forlaget gir i hovudsak ut bøker på nynorsk.

Les meir om Skald forlag

Språkåret 2013

Språkåret 2013

Språkåret 2013 er nemninga på det nasjonale språkåret i 2013. I løpet av året feira heile Noreg nynorsk, bokmål, samiske språk, historiske minoritetsspråk, teiknspråk og nye innvandrarspråk. Språkåret hadde over  3300 arrangemet.

Les meir om Språkåret 2013

Studentmållag

Studentmållag, mållag som organiserer studentar ved universitet og høgskular. Særleg har Studentmållaget i Oslo spela ei viktig rolle i å fremje nynorsk på det akademiske feltet.

Les meir om Studentmållag

Telemark Museum

Telemark Museum er det kulturhistoriske museet for Telemark fylke. Museet har tilhald på garden Søndre Brekke i Skien, som er omkransa av den 36 mål store Brekkeparken. I parken finst ei fin samling bondestover, løer, loft og bur frå ulike delar av fylket.

Les meir om Telemark Museum

Troms offentlege landsgymnas

Troms offentlege landsgymnas var det første landsgymnaset i Nord-Noreg, lokalisert i Finnfjordbotn ved Finnsnes i Troms frå 1949. Det medverka til å opne vegen for at fleire bygdeungdomar frå landsdelen kunne skaffe seg høgare utdanning.

Les meir om Troms offentlege landsgymnas

Ulvik poesifestival

Ulvik poesifestival

Ulvik poesifestival har som føremål å fremje Olav H. Hauges forfattarskap og dessutan lyrikk i ulike former. Det er Olav H. Hauge-senteret som står bak festivalen, som vert arrangert i Ulvik i byrjinga av september annakvart år.

Les meir om Ulvik poesifestival

Vestlandsbanken

Vestlandsbanken, finansinstitusjon. Banken var sentral i utviklinga av vestlandsk næringsliv og gav det økonomiske grunnlaget for mange nynorsktiltak.

Les meir om Vestlandsbanken

Vinjerock

Vinjerock

Vinjerock er ein musikk- og friluftsfestival som vert arrangert på Eidsbugarden i Jotunheimen kvar sommar. Talet på billettar er avgrensa til 3000, for å skåne festivalområdet.

Les meir om Vinjerock

Vinje-senteret

Vinje-senteret

Vinje-senteret er eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter for språk, dikting og journalistikk og ligg på fødestaden til A.O. Vinje i Vinje i Telemark. Senteret er ein del av Nynorsk kultursentrum.

Les meir om Vinje-senteret