Hopp til innhold
X
Innhald

Årets nynorskkommune

Språkrådet og Kulturdepartementet kårar kvart år årets beste nynorskkommune. Det har dei gjort sidan 2009.

Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som har nynorsk som målform, og vinnaren får 100 000 kroner. Språkrådet leier juryarbeidet på vegner av Kulturdepartementet.

Årets nynorskkommune

År

Vinnar

2009

Stord kommune, for å oppmode næringslivet til å nytte nynorsk, drive nynorsk barne- og ugndosmfestival og å arrangere nynorskkurs for barnehagelærarar.

2010

Seljord kommune, for å ha eit godt planverk for nynorsk i skule og kulturliv og for å arbeide særskilt med nynorsk språkstimulering i barnehage og barneskule.

2011

Fjell kommune, for å stå på krava for å få statlege skriv på nynorsk, og for å prioritere arbeid med nynorsk i kommunale planar.

2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune, for å prioritere nynorsk som strategisk fagfelt.

2013

Ørsta kommune, for å arbeide breidt med nynorsk på mange fagfelt, særleg næringsliv, barn og unge, media og ved å minne staten på å følgje mållova.

2014

Radøy kommune, for å gjere dei tilsette trygge på nynorsk, og for å prioritere nynorsk språk i ungdoms- og fritidsarbeidet i kommunen.

2015

Førde kommune, for å prioritere nynorsk i arbeidet med kommunal forvaltning, skule, næringsliv og kommunal marknadsføring

2016

Time kommune, for å ha språkkontaktar i alle avdelingar i kommunen, og arbeide medvite med nynorsk i eit område der språket er under press.

2017

Sveio kommune, for arbeidet med å skape trygge nynorskbrukarar, gjennom eit sterkt folkebibliotek, kurs i nynorsk for småbarnsforeldre og opplæring for innvandrarar og flyktningar i nynorsk.

2018 Vinje kommune, for mellom anna for å vere  ein føregangskommune i arbeidet for å gje innvandrarar norskopplæring på nynorsk og at kommunen har kravd nynorsk i felles profilering av Vinje som reisemål.
2019 Ålesund kommune, for mellom anna å ha ei raus og demokratisk innstilling til språk og vere er ein føregangskommune i arbeidet med å sikre nynorsken i kommune- og fylkesreforma.
2020 Voss herad, for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa.

Først publisert: 18.12.2017
Sist oppdatert: 02.11.2020