Hopp til innhold
Foto: Jon Grepstad
Foto: Jon Grepstad
X
Innhald

Askov Højskole

Askov Højskole, folkehøgskule på Sørjylland som har vore eit flaggskip for folkehøgskulane i Norden, og som hatt mange elevar frå Noreg.

Askov Højskole ligg mellom Kolding og Esbjerg på Sørjylland. Skulen vart grunnlagd i 1865 og var ei vidareføring av den første folkehøgskulen i Danmark, som var skipa i 1844 av Christian Flor i Rødding på Sørjylland.  Den første styraren på Askov var Ludvig Schrøder.

Særmerkt for Askov var den «utvida» høgskulen, som vart opna i 1878, og som på vinterkursa hadde eit fagtilbod som først og fremst var mynta på elevar som allereie hadde gått på andre folkehøgskular. Dermed trekte skulen også til seg høgt kvalifiserte lærarkrefter, som til dømes fysikaren og oppfinnaren Poul la Cour, som er kjend for banebrytande vindmølleforsøk.

Askov Højskole fekk ei leiande rolle mellom dei nordiske folkehøgskulane og har vore sedd på som Grundtvigs «høgborg» fordi skulen i alle år har følgt ei linje som låg nær Grundtvigs tankar. Føremålet har alltid vore livslærdom – kunnskap om grunnvilkåra i tilveret – og folkeopplysning om viktige spørsmål i samtida. Skulen har stått for politisk og språkleg frigjering og har hatt mange elever frå dei andre nordiske landa, særleg frå Noreg og Island. I åra 1878–92 var såleis nærare sju prosent av elevane norske.

Mellom dei norske elevane på Askov finn vi Per Sivle, Lars Eskeland, Rasmus Løland, Inge Krokann, Klaus Sletten, Olav Sletto, Viggo Ullmann, Kristofer Uppdal, Ragnvald Vaage, Magnus Hydle og Hallvard Blekastad. Andre reiste til høgskulen for å studere det pedagogiske opplegget.

Kjelder

Jørgen Bukdahl: Den norske højskole og Askov. Særtryk af «Dansk udsyn». 4.–5. hæfte. Kolding 1944

Hans LundAskov Højskole 1865–1915. København 1965

Rasmus Stauri: Folkehøgskulen i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Kristiania 1920

Peikarar

Nettstaden til Askov Højskole

Rasmus Stauri: Folkehøgskulen i Danmark, Norge, Sverige og Finland i NBdigital

Først publisert: 14.05.2012
Sist oppdatert: 19.02.2018