Hopp til innhold
X
Innhald

Lærarseminar

Lærarseminara vart, saman med folkehøgskulane, den viktigaste utdanninga til ei rekkje av dei nynorske forfattarane frå slutten av 1800-talet.

Skulelova av 1739 slo fast prinsippet om skulegang for alle, men det tok tid for utdanninga av lærarar fann si form. Etter lova om skulane på landet la ein opp til eit seminar per stift (fylke) for å utdanne omgangsskulelærarar, men dette var for lite. Det kom difor lokale seminar i tillegg, det første var seminaret i Kviteseid (1819–1899), der Å.O. Vinje var elev. Blant stiftsseminara var det første i Trondenes ved Harstad (1826), det vart seinare flytt til Tromsø (1848).

Etter ny lov om allmugeskulen i 1860 vart det oppretta ei rekkje nye lærarseminar, mange av dei i bygdene. Desse seminara vart i siste del av 1800-talet prega av nasjonale grundtvigianske lærarar, og målsaka var ofte med. På stader som Stord, Voss, Balestrand, Volda, Kviteseid, Levanger og Elverum utvikla seminara seg til små målpolitiske bastionar.


Om artikkelen

Kjeldeliste til Jan Inge Sørbø: Nynorsk litteraturhistorie. Det Norske Samlaget 2018.

Artikkelen er henta frå Jan Inge Sørbø: Nynorsk litteraturhistorie. Det Norske Samlaget 2018. Publisert digitalt etter avtale med forlaget og forfattaren. Prosjektet er ein del av feiringa av 150-årsjubileet til Det Norske Samlaget og 10-årsjubileet til Allkunne.

Først publisert: 18.06.2018
Sist oppdatert: 06.11.2019