Hopp til innhold

Storegutprisen

Storegutprisen, pris for positiv og levande bruk av nynorsk.

Storegutprisen blei første gongen delt ut i 2002. Prisen går til nokon som på ein positiv måte nyttar eit levande og ledig nynorsk.

Juryen for Storegutprisen blir oppnemnd av medlemslaget Litteraturdagane i Vinje og Nynorsk kultursentrum. Vinje-senteret er sekretariat for prisen.

Storegut, eller eigentleg Olav Olavson Edland, blei fødd på Edland i Telemark i 1764 og kom bort i fjellet sommaren 1791 medan han gjette buskapen. Etter at han forsvann, blei det fortalt mange soger om han og kva som kunne ha skjedd. Aasmund Olavsson Vinje skriv om Storegut og faren i boka Storegut (1866, ny utgåve 1868), som er eit hovudverk i Vinjes dikting.

Prisvinnaren får ein Storegut-statuett. Storegutprisen blir delt ut årleg på Edland under Litteraturdagane i Vinje.

 

Vinnarar av Storegutprisen:

2019 Linda Eide

2018 Olav Vesaas

2017 Kristin Sørsdal

2016 Are Kalvø

2015 Lerum AS

2014 Sondre Bratland

2013 Herborg Kråkevik

2012 Ingvild Bryn

2011 Astrid Brekken

2010 Odd Nordstoga

2009 Nina og Øystein Rudi, Rudi Gard

2008 Audun Svartdal

2007 Liv Signe Navarsete (dåverande samferdselsminister)

2006 Sigmund Groven

2005 Bjørn Bø

2004 Ragnhild Sælthun Fjørtoft

2003 Berge Furre

2002 Ivar Eskeland

 

Øystein Lydik Idsø Viken er setjeredaktør for artikkelen.

 

Kjelder

Kristian W. Rantala, dagleg leiar ved Vinje-senteret, e-post 17.2.2020

Statuttar for Storegutprisen, udatert

 

Kristian Lødemel Sandberg: «Aasmund Olavsson Vinje», allkunne.no, sist oppdatert 25.2.2019: https://www.allkunne.no/framside/biografiar/v/aasmund-olavsson-vinje/105/1075/ [lesedato 27.2.2020]

 

Peikarar

Åsulv Edland: «Storegut – kjempekaren som ikkje ville døy», Norsk Tidend nr. 2/2018, issuu.com

Først publisert: 28.08.2020
Sist oppdatert: 28.08.2020