Hopp til innhold

Hallingdølen

Hallingdølen, avis skipa i 1936 i Ål, den største nynorskavisa på Austlandet. Hallingdølen har fire gonger blitt kåra til Årets lokalavis. I 2013 vart avisa kåra til den beste lokalavisa i Europa.

Hallingdølen kom med første nummeret 2. oktober 1936 og starta regulær drift frå 6. november same året. Avisa var skipa som eit einmannstiltak av saudabuen Jon Fatnes og kom dei første åra med eitt nummer i veka. Kvart nummer på fire sider. Avisa skulle vere eit upolitisk lokalblad for Hallingdal, skulle stå for nasjonale verdiar, kristendom og sivilisert åtferd mellom menneske, og ho skulle likestille bokmål og nynorsk. Hallingdølen vart stoppa i mai 1941 og tok opp att drifta etter krigen 7. juni 1945. I 1946 fekk Fatnes arbeid i Stavanger Aftenblad, og eit lutlag av åtte bygdefolk kjøpte avisa. Fatnes stilte som vilkår at bokmål og nynorsk skulle vere likeleg fordelt.

Dei første åra vart avisa prenta på Voss. I 1948 fekk avisa eige trykkjeri, ho fekk sitt eige fotoapparat i 1950, og flytta inn i eige hus i 1976. I dag har avisa avdelingskontor på Nesbyen og definerer seg som partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.

Redaktørar har vore: Jon Fatnes (1936–1945), Lars Tormodsgard (mellombels 1946), Tor Jonsson (siste halvåret 1946), Torgeir Lid (1947–1955), Lars S. Strand (1956–1976), Sigbjørn Tormodsgard (1. juli 1976–1998), Bjarne Tormodsgard (1999–2016) og Embrik Luksengard (2017–2019). Frå hausten 2019 er Lillian Holden redaktør. Avisa har i dag om lag 30 tilsette. Eigarar er Hallingdølen AS.

Hallingdølen kjem no tre gonger i veka. Alt redaksjonelt stoff er på nynorsk. Medan Firda er den største nynorskavisa på Vestlandet, er Hallingdølen den største på Austlandet. I 1950 hadde avisa eit opplag på 3556, i 1970 var opplaget 5650, og i 1990 hadde det vakse til 9380. Sidan 2000 har opplaget lege mellom 9000 og vel 10 000, med 10 215 i 2007 som det høgste. I 2015 var godkjent nettoopplag 8813. Avisa er ei av dei største avisene i Noreg som står utanfor alle mediekonsern eller ikkje sjølv er eit mediekonsern. Hausten 2011 innførte Hallingdølen betaling for all tilgjenge til artiklar på Internett. Ho var ei av dei første avisene i Noreg med denne ordninga.

Hallingdølen har fire gonger blitt kåra til Årets lokalavis av Landslaget for lokalaviser – i 2005, 2008, 2013 og 2015 – og har fleire gonger vunne prisar i European Newspaper Award. I november 2013 vart avisa kåra til den beste lokalavisa i Europa under European Newspaper Award. 211 aviser frå 25 land deltok i konkurransen.

Kjelder

Sigmund Krøvel-Velle, vaktsjef i Hallingdølen, e-post 27.7.2012

BB [Bjørn Bjørnsen]: «Hallingdølen». I Idar Flo (red.): Norsk presses historie, bd. 4. Oslo 2010
Buskerud krets av Norsk Presseforbund: Pressen i Buskerud. 1917–1947. Drammen [1947]
Ottar Grepstad: Avisene som utvida Noreg. Oslo 2010
Hallingdølen 1936–1941, 1945, ymse seinare årgangar
Norske aviser 1763–1969. En bibliografi. Universitetsbiblioteket i Oslo 1973
Kåre Olav Solhjell: Lokalavisa vår 50 år. Hallingdølen 1936–1988. [Gol 1988]


Landslaget for lokalaviser, lla.no: https://lla.no/

Medienorge: «Opplagstall for norske aviser 2015», medienorge.uib.no: http://medienorge.uib.no/?cat=statistikk&page=avis&queryID=190

Peikarar

Knut Olav Kvissel: «Ho blir den nye redaktøren i Hallingdølen», hallingdolen.no, publisert 21.6.2019

Først publisert: 05.09.2012
Sist oppdatert: 02.10.2019