Hopp til innhold
X
Innhald

Hardanger Bygdeblad

Hardanger Bygdeblad, kristen lokalavis som kom ut i Norheimsund i Hardanger i tidsrommet 1931 til 1967.

Hardanger Bygdeblad kom ut med det første nummeret 5. desember 1931, med Peder Simonsen Eikrem som redaktør. Han var òg ein kjend Kina-misjonær og misjonsbokforfattar. Bak avisa stod krinsar i lekmannsrørsla, dei same som stod bak Kristeleg Folkeparti i 1933, men dei gjorde ikkje avisa til partiorgan.

Det nye bladet skulle vere eit «Upolitisk Lokalblad" for Hardangerbygdene» og motvekt til den etablerte avisa i regionen, Hordaland Folkeblad i Nordheimsund. Den nye avisa kom i starten ut ein gong i veka, men utvida allereie året etter til to gonger. Ho prioriterte stoff frå kristenlivet, fråhaldrørsla og målsaka, og skulle stø «dei byggjande kreftene» i landet.

Avisa stoppa mellombels i 1942, men kom i gang att sommaren 1945, med indremisjonsmannen Arne Wilhelmsen som bladstyrar. Opplaget var truleg på om lag 1400 eksemplar ved inngangen til 1950-åra. Avisa gjekk inn i 1967.

Kjelder

Terje Eggum: «Hardanger Bygdeblad», Norsk presses historie 1660–2010, bd. 4. Oslo 2010

Tom Arbo Høeg: Norske Aviser 1763–1969. Oslo 1973

Først publisert: 27.02.2014
Sist oppdatert: 07.09.2015