Hopp til innhold

Norsk Barneblad

Norsk Barneblad, barneblad redigert på nynorsk. Dette er eit av dei eldste barneblada i verda.

Norsk Barneblad blei skipa i 1887 av Kristen Stalleland i Grimstad under namnet Sysvorti. Frå 1891 var namnet Norskt Barneblad og frå 1916 Norsk Barneblad. Frå og med 1898 har Joletre, seinare Juletre, vore separat julenummer.
Første nummeret gjekk ut til berre 30 tingarar. Etter eit kort opphald i 1893 har bladet kome ut utan avbrot, og det er no eit av dei eldste barneblada i verda. Bladet hadde eit opplag på 11 000–17 000 like frå 1916 til om lag 1985. I dag er opplaget kring 3000 eksemplar.
Bladet har vore ein viktig skrivestad for mange av dei fremste forfattarane, var pioneren i utviklinga av teikneseriar på norsk og gav i perioden 1918–88 ut om lag 250 barnebøker. Gullalderen var dei førti åra Andreas Haavoll redigerte bladet frå 1913.
Norsk Barneblad blir gitt ut av Samyrkelaget Norsk Barneblad, skipa i 1954 av Noregs Mållag, Noregs Ungdomslag og BUL i Oslo. Seinare har Norsk Måldyrkingslag slutta seg til, og frå 2008 er også Nynorsk Kultursentrum medlem.
Redaktør sidan 1999 har vore Nana Rise-Lynum. Norsk Barneblad er medlem i Nynorsk Forum.
 
Kjelder
Ottar Grepstad: Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie. Oslo 2006

Først publisert: 29.11.2009
Sist oppdatert: 22.10.2019