Hopp til innhold

Sogn Dagblad

Sogn Dagblad, utgitt i perioden 1965–1997 i industribygdene Høyanger og Årdal som partiavis for Arbeidarpartiet. Dette var gjennom fleire tiår den einaste dagsavisa i fylket.

Avisa skifta 2. desember 1965 namn frå Sogn Folkeblad, som hadde eksistert sidan 1945. Det nye Sogn Dagblad gjekk då frå fire til seks utgivingar i veka og vart dermed den første og einaste dagsavisa i Sogn og Fjordane i nesten tretti år.
Sogn Dagblad var den eine av to Arbeidarpartiaviser i fylket, den andre var Firdaposten i Florø. Utanom nedslagsfeltet i Høyanger og Årdal kjempa avisa med andre borgarlege partiaviser om lesarane i kommunane rundt. I byrjinga av 1980-åra prøvde Sogn Dagblad å etablere seg på marknaden i Sogndal, men greidde ikkje å konkurrere om lesarane med dei allereie godt etablerte avisene Sogningen/Sogns Avis og Sogn og Fjordane.
Den erfarne bladmannen og målforkjemparen Per Dingsøyr var redaktør i avisa i 33 år, mellom 1945 og 1978, og på folkemunne vart avisa på denne tida berre kalla «Dingsen». Etterfølgjaren var Norvald Stedje, som hadde vore journalist i avisa sidan 1948. Han sat som redaktør fram til 1994. Seinare redaktørar var Johs. B. Thue, mellom 1994 og 1996, og Ole Johannes Øvretveit i ein kort periode frå 1996 til 1997.
Sogn Dagblad hadde den sterkaste veksten i 1970- og 80-åra, med opplag på mellom 5000 og 6000. Opplagssvikt og underskot gjorde at A-pressen, etter eit forsøk på samanslåing med Firda, la ned avisa i 1997 – etter store protestar frå lokalbefolkninga i Høyanger. Siste nummer av Sogn Dagblad kom ut 3. mai 1997.
Kjelder
John Crowo: «Avisdøden i Høyanger», Bergens Tidende Morgen 28.5.1997
Terje Eggum: På Trykk. Avisene i Sogn og Fjordane 1874–2009. Førde 2009
Idar Flo (red.): Norsk presses historie 1660–2010. Norske aviser fra a til å, bd. 4. Oslo 2010
Ottar Grepstad: Avisene som utvida Noreg. Nynorskpressa 1850–2010. Oslo 2010
Universitetsbiblioteket i Oslo: Norske aviser 1763–1969. En bibliografi. Oslo 1973
Sogn Dagblad, Fylkesleksikon Sogn og Fjordane, www.nrk.no: http://www.nrk.no/sf/leksikon/index.php/Sogn_Folkeblad [lesedato 21.03.2012]

Først publisert: 03.10.2012
Sist oppdatert: 13.10.2017