Hopp til innhold
X
Innhald

Stavanger Aftenblad

Stavanger Aftenblad var presten og politikaren Lars Oftedal si avis, som han starta etter ein offentleg skandale. Ho overlevde mot alle odds. Skandalebladet blei solid, forsiktig og truverdig, og fullstendig dominerande i Stavanger og Sør-Rogaland.

Stavanger Aftenblad blei til av ein skandale. Ei slik avis måtte ingen lese! Men ho måtte lesast. «Ungane i gadå» blei sende ut for å kjøpe. Men dei måtte ikkje seie det! For med skandalen følgde skandalebladet. Redaktøren sjølv fortalde om denne distribusjonsmåten.

Redaktøren var Lars Oftedal. Slik rykta hadde gått om sedløysa hans, stod han naken att: Petrikyrkja, bedehuset, barneheimane, Vestlandsposten, bladet Bibelbudet, partiposisjon, stortingsverv, fråhaldslag, forretningstiltak – alt hadde han lagt frå seg og bede kyrkjelyden om tilgiving.

Tilgiving? Kva skulle han leve av? Tre–fire forretningsfolk – nære vener – tykte synd i han. Og den eine synda vog vel for den andre? Dei la inn såpass pengar at det kunne bli eit skur nede i Søragadå. Tenkte dei på avis? Oftedal tenkte iallfall på det. Frå 1893 kom den første utgåva av Stavanger Aftenblad. Og sanneleg var han i veg med å byggje nytt bedehus – for dei som tilgav, og som las avisa. Dei som sleit for føda, hadde gode stunder når Oftedal preika. Det flaut av aviser i Stavanger på Oftedals tid – frå venstre til høgre og i midten. Men snart blei Stavanger Aftenblad den største. Oftedal skreiv så folk fryda seg over stil og innhald. Slekt støtta til i trykkjeri og pakkeri. Etter kvart kom det andre som fekk arbeid og rimeleg løn.

Den gamle Lars, grunnleggjaren, kom til å stri med helsa. I 1900 slokna han, men den neste Lars, sonen, dreiv avisa vidare – og oppover. Det same gjorde sonesonen Christian, som sat på redaktørkrakken til 1955.

Skandaleblad? Å nei! Avisa grodde i alvor og sømd opp gjennom hundreåret. Lars og slekta lét for lengst den gode kvaliteten dekkje over flekken frå Petrikyrkja.

Det kom maskiner, typografar og skriveglede. Det kom andakter og korrespondentar frå vide ikring. Det kom kvinneside. Og avisa følgde med i rikspolitikken og talde med. Og ho følgde nøye med i smått og stort, ikkje minst smått! Avisa famna byen – var byen.

Meir og meir åt avisa seg innover Ryfylke og sørover Jæren – la seg tungt over fylket. Avishaugane låg klare på kaien straks fjordabåtane skulle innover i femtida. Men først og fremst var ho byen si avis: «Nei, ka vett me?» sa kona borti Bergelandsgadå: «Ikkje holle me Aftenblad' og ikkje har me vindu te gadå.»

Framleis er Aftenbladet den dominerande nyhendekjelda i Stavanger og Sør-Rogaland, sjølv om sjansen er stor for at lesarane først får vite kva som har skjedd via PC eller mobiltelefon. Aftenbladet er ikkje lenger eit familieføretak, men del av Schibsted-konsernet. Og frå 2016 kjem avisbunkane frå Schibsted sitt trykkjeri i Bergen.

Artikkelen er henta frå Hans Fredrik Dahl (red.): «Norsk presses historie 1660–2010», band 4:. Idar Flo (bandred.): «Norske aviser fra a til å». Universitetsforlaget 2010.

Artikkelen er oppdatert av Tom Hetland og publisert digitalt etter avtale med Universitetsforlaget og artikkelforfattar. Prosjektet er delfinansiert av Fritt Ord og Sparebanken Vest.

Først publisert: 11.12.2017
Sist oppdatert: 11.12.2017