Hopp til innhold
X
Innhald

Strandbuen

Strandbuen tok til som gratisavis etter initiativ frå den lokale handelsforeininga. Etter kvart er ho blitt ei sterk og uavhengig lokalavis for kommunane i indre og sørlege Ryfylke.

Strandbuen er lokalavisa for Ryfylke-kommunane Strand, Forsand og Hjelmeland. Avisa kjem ut på Jørpeland, kommunesenteret i Strand kommune, som har vel 10 000 innbyggjarar. Den andre tettstaden, Tau, er noko mindre, men har ferjesamband med Stavanger, som ein del av innbyggjarane i kommunen pendlar til. Forsand er ein mykje mindre kommune, med berre vel 1000 innbyggjarar, men kommunen er overlegent størst i areal og kan skilte med turistattraksjonane Lysefjorden og Preikestolen. Den tredje kommunen i nedslagsfeltet, Hjelmeland, har snautt 3000 innbyggjarar. Også denne kommunen er stor i utstrekning og har mellom anna ei sterk oppdrettsnæring.

 

Strandbuen blei grunnlagd i 1964 av Jørpeland Handelsforening, med Andor Fjelde og Finn Rasmussen som initiativtakarar. Dei næringsdrivande hadde behov for eit meir lokalt annonseorgan enn regionavisa Stavanger Aftenblad, der annonsane frå Strand lett drukna i alt det andre annonsestoffet. Kommunen har alltid hatt eit kort ferjesamband frå Tau til Stavanger, så ein viss handelslekkasje var det nok òg eit ønske om å motverke.

 

Avisa var dei første åra gratisavis og kom ut berre fire–fem gonger i året. Ho blei laga av ei redaksjonsnemnd, og sidan sendt til trykking hos Sauda Boktrykkeri.

 

Annonsar og stoff om det lokale næringslivet fekk naturleg nok stor plass. Avisa fekk dei gunstige verknadene på det lokale næringslivet som grunnleggjarane hadde håpa på. Næringsdrivande også utanfor kommunesenteret Jørpeland slutta seg til, og berre etter eitt år, i 1965, skifta handelsforeininga namn frå «Jørpeland Handelsforening» til «Strand Handelsforening».

 

I 1975 blei avisa gjord om til aksjeselskap. Alle partar fann det naturleg å gjere avisa til ei meir «normal» lokalavis, med ein tilsett redaktør og betalt abonnement. Samstundes fekk avisa ny bladbunad, noko mindre format og blei send til trykking hos Rogalands Avis i Stavanger. Den «nye» avisa kom først ut ti gonger i året, men allereie året etter kom ho ut kvar torsdag. Same året inviterte leiinga flest mogleg til å kjøpe aksjar i avisa. Til då var det mest handelsfolket i kommunen som dominerte på eigarsida.

 

I 2001 blei Strandbuen kjøpt opp av Jæren Avis AS (no Nordsjø Media) som også eig andre lokalaviser i Rogaland og Vest-Agder. I 2009 blei Bygdaposten for Hjelmeland fusjonert inn i Strandbuen. Avisa blir trykt i Egersund hos Dalane Tidende. Strandbuen kjem ut onsdag og fredag, og nyttar både nynorsk og bokmål.

Peikarar

Nettstaden til Strandbuen

Artikkelen er henta frå Hans Fredrik Dahl (red.): «Norsk presses historie 1660–2010», band 4:. Idar Flo (bandred.): «Norske aviser fra a til å». Universitetsforlaget 2010.

Artikkelen er oppdatert av Tom Hetland og publisert digitalt etter avtale med Universitetsforlaget og artikkelforfattar. Prosjektet er delfinansiert av Fritt Ord og Sparebanken Vest.

Først publisert: 30.10.2017
Sist oppdatert: 06.11.2017