Hopp til innhold
X
Innhald

Sulaposten

Sulaposten blei etablert og halden i live av eldsjela Ansgar Slagnes. Avisa var død i sju år, men kampen for at Sula igjen skulle bli eigen kommune, gav også lokalavisa ein ny vår.

Sulaposten blei grunnlagd i 1946, av Ansgar Slagnes. Han hadde bakgrunn frå industri og handel og dreiv i lange periodar også ein kiosk som han nytta til ekspedisjons- og redaksjonslokale for avisa.

 

Det største problemet for Sulaposten var trykkinga. Dei første åra tok eit lokalt trykkjeri i Langevåg seg av dette arbeidet, men så blei avisa oppsagd og måtte utanbygds for å bli trykt. I 1967 blei det så vanskeleg at Slagnes la ned avisa, og ho kom ikkje skikkeleg i gang igjen før i 1975. Men heilt død var avisa ikkje. Ved spesielle høve greidde Slagnes å få gitt ut nokre «spesialutgåver».

 

Tidlegare var øya Sula, like sør for Ålesund, ein del av Borgund kommune. I 1965 blei Borgund slått saman med Ålesund, og Sula blei del av ein endå større kommune. Etter samanslåinga med Ålesund fekk ei eiga bygdeliste for Sula stor oppslutning ved kommunevala. I 1969 såg kampanjen «Sula eigen kommune» dagens lys. Aktivistane meinte at dei fekk for lite tilbake av alle skattepengane som dei betalte til Ålesund. Sulaposten slutta heilhjarta opp om kampanjen, og heldt seg dermed i live. Sulaposten kom ut før kommunevala og gjorde særleg inntrykk med ei stor gratisutgåve då Tallaksen-komiteen (som skulle studere kommunestrukturen i landet) kom på besøk i 1974. Frå årsskiftet 1974/75 var Sulaposten igjen i full drift.

 

I 1977 blei Sula eigen kommune. Handelslekkasje til dei store kjøpesentra i nabokommunen Ålesund var stor, og avisa var derfor viktig for den lokale handelsstanden.

 

Sulaposten blei dei første tiåra stort sett driven av ein liten dugnadsgjeng, men dugnadsarbeidet blei etter kvart avløyst av faste tilsetjingar i slutten av 1970-åra. I 1979 blei avisa aksjeselskap, etter at ho hadde vore personleg selskap for Slagnes. Men han skaffa seg snart aksjemajoriteten i avisa, og i 1983 tok han fatt på den siste perioden sin som redaktør – fram til 1989, det året han fylte 84 år. Men også etter dette kunne han, gjennom aksjane sine, styre avisa.

 

I 1990 fekk avisa pressestøtte, og i 1997 blei ho seld til Sunnmørsavisene AS. I dag er Haramsnytt AS og Mentor Medier AS aksjonærar i eigarselskapet. Sulaposten har mest nynorsk i det redaksjonelle stoffet og har stort sett kome ut éin gong i veka.

 

Peikarar

Nettstaden til Sulaposten

Artikkelen er henta frå Hans Fredrik Dahl (red.): «Norsk presses historie 1660–2010», band 4:. Idar Flo (bandred.): «Norske aviser fra a til å». Universitetsforlaget 2010.

Artikkelen er oppdatert av Tom Hetland og publisert digitalt etter avtale med Universitetsforlaget og artikkelforfattar. Prosjektet er delfinansiert av Fritt Ord og Sparebanken Vest.

Først publisert: 30.10.2017
Sist oppdatert: 06.11.2017