Hopp til innhold

Arne Brimi

Arne Brimi

Arne Brimi, kokk, kokebokforfattar og gründer frå Vågå. Han har gjeve ut ei rekkje bøker om norsk mat basert på naturlege råstoff, og han har delteke i fjernsynsserien ”Gutta på tur” på TV 2.

Les meir om Arne Brimi

Arnfinn Bruflot

Arnfinn Bruflot, norskamerikansk handverkar, redaktør, forfattar og målmann. Bruflot er den siste norskamerikanaren som har skrive om livet som utvandrar på nynorsk.

Les meir om Arnfinn Bruflot

August Bosse

August Jacob Bosse, typograf og målmann, fagforeiningsleiar og omsetjar. Han var typograf i Den 17de Mai og omsette Det kommunistiske manifestet til nynorsk.

Les meir om August Bosse

Brita Bratland

Brita Bratland, bonde og kvedar, blei med sitt rike repertoar og sin tekstretta syngjestil ei viktig inspirasjonskjelde for yngre folkesongarar i 1970-åra.

Les meir om Brita Bratland

Cornelius Berg Bugge

Cornelius Berg Bugge, forretningsmann og eigedomsmagnat som satsa alt han tente på å utvikle nynorske forretningstiltak og dermed sikra grunnlaget for både aviser, hotell og teater, men sjølv gjekk han konkurs.

Les meir om Cornelius Berg Bugge

David Olsson Bakke

David Olsson Bakke, bonde, målmann, avisredaktør, stortingsmann og lokalhistorikar. Gjennom fleire tiår var han ein av dei fremste radikale bygdepolitikarane på Vestlandet.

Les meir om David Olsson Bakke

Eirik Bruhjell

Eirik Bruhjell gjorde ei dannings- og klassereise frå husmannsson til prost. Før han gjekk inn i prestetenesta, var han folkehøgskulelærar og aktiv målmann.

Les meir om Eirik Bruhjell

Elias Berdal

Elias Petersson Berdal, bedriftsleiar. Han var ein av dei fremste økonomane i målrørsla før 1940, og ingen enkeltperson hadde meir å seie for utviklinga av nynorsk handelsspråk i første halvdel av 1900-talet.

Les meir om Elias Berdal

Elias Berge

Elias Jakob Berge, teolog og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Berge var notbasen frå Sunnmøre som vart prest og ein viktig pioner i norsk nødhjelpsarbeid.

Les meir om Elias Berge

Elias Blix

Elias Blix

Elias Blix var professor og politikar, men framfor alt kjend som salmediktar og bibelomsetjar.  Gjennom virket sitt står Blix som den fremste pioneren for nynorsk kyrkjespråk.

Les meir om Elias Blix

Gerd Kjellaug Berge

Gerd Kjellaug Berge, hotelldirektør. Med bruk av nynorsk i leiarverv både i Norsk Hotell- og Restaurantforbund og Næringslivets Handelsorganisasjon blei ho kåra til «Årets nynorskbrukar 2002».

Les meir om Gerd Kjellaug Berge

Hallvard Blekastad

Hallvard Blekastad var kunstmålar, lærar og hagebrukar – og svært oppteken av norsk språk og åndelege spørsmål. Ivar Aasens grammatikk pla liggje på nattbordet hans, saman med bøkene til venen Olav Aukrust.
Les meir om Hallvard Blekastad

Halvard Bjørkvik

Halvard Bjørkvik, historikar, forskar og museumsmann. Han har lagt ned ein stor innsats for norsk lokalhistorisk forsking, formidling og kulturvern.
Les meir om Halvard Bjørkvik

Harald Bøe

Harald Bøe, lærar, rektor og næringslivsjournalist i NRK Rogaland og NRK Dagsnytt, med ei markant nynorskrøyst i nesten 30 år.

Les meir om Harald Bøe

Hauk Buen

Hauk Buen er ein av våre mest framifrå og avhaldne hardingfelespelemenn. Han driv familiegarden i Jondalen i Buskerud, vidarefører telemarksspelet og held konsertar med eige feler i inn- og utland.

Les meir om Hauk Buen

Herborg Bryn

Herborg Bryn, journalist, programleiar og kommunikasjonsarbeidar. Ho var som kanalsjef for NRK P2 sentral i utviklinga av radiokanalen sin profil.

Les meir om Herborg Bryn

Johannes Belsheim

Johannes Belsheim

Johannes Engebretson Belsheim, husmannsgut og skomakarson frå Valdres som vart heidersmedlem av vitskapsselskapet i Praha. Midt i livet tok han avskil frå eit presteembete for å konsentrere seg om bibelgransking og anna forfattarverksemd.

Les meir om Johannes Belsheim

Johannes Bull

Johannes Catharinus Bull, ingeniør og industrileiar, som helst skreiv engelsk eller landsmål, og som var ein viktig økonomisk hjelpar for mange nynorske aviser.

Les meir om Johannes Bull

Knut Buen

Knut Buen er hardingfelespelemannen, rosemålaren og kulturarbeidaren som for mange står som symbolet på norsk folkemusikk og tradisjonskunst.

Les meir om Knut Buen

Knut Aastad Bråten

Knut Aastad Bråten, kulturhistorikar, folkemusikar, skribent, redaktør og dagleg leiar for Jørn Hilme-stemnet. Han er ein av dei fremste utøvarane på langeleik her i landet.

Les meir om Knut Aastad Bråten

Kristin Bakken

Kristin Bakken, forskingsdirektør. I åra 2002–2008 etablerte ho som prosjektdirektør Norsk Ordbok 2014 som eit prosjekt for å fullføre verket til grunnlovsjubileet i 2014.

Les meir om Kristin Bakken

Martin Birkeland

Martin Birkeland, lærar, norskdomsforkjempar og målmann, var den viktigaste drivkrafta i etableringa av Fana folkehøgskule, og han var styrar der gjennom meir enn tretti år.

Les meir om Martin Birkeland

Mons Breidvik

Mons Breidvik, teiknar, målar og bokkunstnar, var mykje omtykt for stødige portrett og kjenslevare teikningar av badande småbarn. Dei største utsmykkingsarbeida utførte han i USA.

Les meir om Mons Breidvik

Narve Bjørgo

Narve Bjørgo, historikar og forskar. Han har gitt viktige bidrag til norsk mellomalderhistorie og var ein sentral person i oppbygginga av Universitetet i Tromsø i 1970-åra.

Les meir om Narve Bjørgo

Nils Bergslien

Nils Bergslien, kunstmålar og skulptør. Bergslien var ein folkelivsskildrar som nytta motiv frå norsk bygdetradisjon og frå norsk soge.

Les meir om Nils Bergslien

Ola Breivega

Ola Ireneus Breivega, norskfilolog og målmann som har engasjert seg sterkt i språkpolitikk og normeringsordskifte. I vaksen alder skifta han etternamn frå Bredeveien til Breivega.

Les meir om Ola Breivega

Ola Eiriksson Bø

Ola Eiriksson Bø, lærar, målmann, pioner innanfor den kristelege folkehøgskulen, avis- og museumsgrunnleggjar. I 1899 skipa han Valdres folkehøgskule.

Les meir om Ola Eiriksson Bø

Ole Barman

Ole Gregor Liljedahl Barman, dramatikar, sjef for Det Norske Teatret i to sesongar i 1950-åra, med permisjon frå stillinga som lensmann i Bærum.

Les meir om Ole Barman

Ove Bakken

Ove Menzony Bakken var universitetslektor ved NTNU, litteraturforskar med Rasmus Løland som spesialfelt og aktiv i det frilyndte ungdomsarbeidet.

Les meir om Ove Bakken

Peter Benum

Peter Albert Benum, skulemann og botanikar, overlærar ved Tromsø lærarskule og styrar av den botaniske avdelinga ved Tromsø Museum gjennom mange år.

Les meir om Peter Benum

Paal Berg

Paal Berg

Paal Olav Berg, jurist og politikar for Venstre, var sentral i den norske motstandskampen under andre verdskrigen og var den offisielle leiaren for Heimefronten.

Les meir om Paal Berg

Ragna Breivik

Ragna Breivik

Ragna Breivik, vevkunstnar, var ei sjølvmedviten og kompromisslaus kvinne som brukte uvanlege tekstile teknikkar i den store teppeproduksjonen sin. Møtet med Gerhard Munthe vart avgjerande for utviklinga hennar.

Les meir om Ragna Breivik

Ragnhild Bjørge

Ragnhild Bjørge, målkvinne og journalist. Ho var prosjektleiar for Aksjon nynorsk data 2000, som var med på å påverke Microsoft til å omsetje dei sentrale dataprogramma sine til nynorsk.

Les meir om Ragnhild Bjørge

Rasmus Breistein

Rasmus Dorthin Breistein, filmregissør. Han var med i den første framsyninga på Det Norske Teatret, var pioner i norsk film og laga den første spelefilmen med nynorsk tale.

Les meir om Rasmus Breistein

Reidar Bolling

Reidar Olav Bolling, prest og kyrkjehistorikar. Han skreiv fleire verk om lokalhistorie og lokal kyrkjehistorie og gav ut fleire biografiar.

Les meir om Reidar Bolling

Rikard Berge

Rikard Berge, folkeminnesamlar og -granskar. Berge var ein produktiv og original granskar, og etterlét seg om lag 40 000 handskrivne A5-sider.

Les meir om Rikard Berge

Rolv Mikkel Blakar

Rolv Mikkel Blakar, professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo. Han set forholdet mellom språk og makt i sentrum og kjempar for å styrkje posisjonen til nynorsken og for å bevare norsk språk generelt.

Les meir om Rolv Mikkel Blakar

Rune Belsvik

Rune Belsvik

Rune Johan Belsvik, framståande, prislønt og nyorienterande forfattar av ei rekkje barne- og ungdomsbøker, romanar, noveller, dikt, forteljingar og skodespel i meir enn 30 år. Han har skrive bøkene om Dustefjerten og Verdas mest forelska par.

Les meir om Rune Belsvik

Sondre Bratland

Sondre Bratland

Sondre Bratland, folkesongar frå Telemark som i tiår og på personleg og særeige vis har formidla den mollstemde «blå gleda» som han så råkande omtaler stemninga i den vokale, religiøse folkemusikktradisjonen.

Les meir om Sondre Bratland

Stein Ove Berg

Stein Ove Berg

Stein Ove Berg, artist og låtskrivar. Med viser som «Kommer nå», «Manda morra blues» og «Ta hverandre i hånda og hold» var han ein av dei mest populære visesongarane i Noreg i 1970-åra.

Les meir om Stein Ove Berg

Torleiv Bjørgum

Torleiv Hallvardsson Bjørgum, folkemusikar og kulturarbeidar frå Setesdal, som med markerte rørsler i armar og bein heldt takten heilt til han døydde på scenen.

Les meir om Torleiv Bjørgum

Øystein Bjørdal

Øystein Bjørdal er prest og prestelærar og har arbeidd mykje med kyrkjemusikk og liturgiske spørsmål. Frå 2002 til 2013 var han domprost i Molde.

Les meir om Øystein Bjørdal