Hopp til innhold

Bjarne Fidjestøl

Bjarne Fidjestøl, tidsskriftredaktør, språk- og litteraturforskar. Knapt nokon har i seinare tiår formidla norrøn språk- og litteraturhistorie med større tyngd og språkleg presisjon.

Les meir om Bjarne Fidjestøl

Olaus Fjørtoft

Olaus Fjørtoft

Olaus Johannes Amundsen Fjørtoft er ein av dei mest interessante og originale personane i nynorsk kulturhistorie. Han var matematikar, skribent og politisk agitator, og var ytterleggåande både i kristentru, sosialisme og målsak. Berre 14 år gamal gav han ut ei lærebok i praktisk rekning.

Les meir om Olaus Fjørtoft

Knut Fortun

Knut Fortun, informasjonssjef og ungdomslagsmann. Aldri hadde Noregs Ungdomslag fleire medlemer enn i hans tid som dagleg leiar i organisasjonen.

Les meir om Knut Fortun

Jon Fosse

Jon Fosse

Jon Olav Fosse, forfattar, dramatikar og omsetjar, ei særmerkt røyst i ny norsk litteratur. Fosse fekk i 2015 Nordisk råds litteraturpris for Andvake-trilogien.

Les meir om Jon Fosse

Gabriel Frøholm

Gabriel Frøholm

Gabriel Andersson Frøholm, sivilingeniør og major. Ein meiningssterk og framsynt talsmann for moderne vegløysingar og ein stilsikker skribent som hadde sin standardkommando når han ikkje fann gode nynorske avløysingsord for militære kommandoar: ”Gjev gaum!”

Les meir om Gabriel Frøholm

Erling Folkvord

Erling Folkvord

Erling Folkvord, politikar for partiet Raudt. Han er den einaste som har representert det tidlegare partiet Raud Valallianse (RV) på Stortinget. Gjennom eit sterkt engasjement har han oppnådd å verte høgt respektert også av mange politiske meiningsmotstandarar.

Les meir om Erling Folkvord

Oddleif Fagerheim

Oddleif Fagerheim, lærar og politikar frå Fjaler. Politisk stod han langt ute på venstresida i Arbeidarpartiet. Han brann for folkeopplysning og kultur, og ei av hjartesakene hans var nordisk samarbeid.
Les meir om Oddleif Fagerheim

Kåre Flokenes

Kåre Flokenes, høgskulelektor og språkforskar frå Askvoll, busett i Stavanger. Han har gått i djupna når det gjeld stadnamna på fødestaden og har omsett norrøn mellomalderlitteratur til moderne norsk.

Les meir om Kåre Flokenes

Julius Fure

Julius Andreas Fure, høgrepolitikar frå Selje som sette sterke spor etter seg, ikkje minst i det fylkespolitiske arbeidet i Sogn og Fjordane.

Les meir om Julius Fure

Rasmus Flo

Rasmus Jørgensen Flo, filolog, lærar, språkrettar, omsetjar og tidsskriftredaktør. Han gjorde hovudarbeidet med tidsskriftet Syn og Segn dei første åra.

Les meir om Rasmus Flo

Stein Fossgard

Stein Fossgard, folkehøgskulestyrar, seinare tilsynsmann for folkehøgskulane, i mange år mellom dei fremste tillitsmenn i fråhaldsrørsla.

Les meir om Stein Fossgard

Erik Fossåskaret

Erik Fossåskaret, kultursosiolog med særleg kunnskap om stad, region, identitet og kulturelle endringsprosessar på Vestlandet, i Hardanger, Rogaland og Ryfylke.

Les meir om Erik Fossåskaret

Trygve Fosstveit

Trygve Fosstveit, kringkastingsmann og folkeopplysningsmann. Han arbeidde i over 30 år i undervisningsradioen i NRK og var drivkrafta bak radiokurs i nordsamisk.

Les meir om Trygve Fosstveit

Jan Terje Faarlund

Jan Terje Faarlund, språkforskar og professor. Han var med og skreiv Norsk referansegrammatikk, den største grammatikken som er utgitt for norsk språk.

Les meir om Jan Terje Faarlund

Ola Five

Ole («Ola») Olsen Five, skulemann, venstrepolitikar og skyttarlagsorganisator. Han var hovudmannen bak folkevæpningsrørsla i 1880-åra.

Les meir om Ola Five

Åsmund Farestveit

Åsmund Farestveit, teolog, sokneprest og romanforfattar frå Voss med lidenskap for nynorsken. Kombinasjonen av kristentru og livet på Vestlandet utgjorde grunnlaget for forfattarskapen.

Les meir om Åsmund Farestveit

Johannes Farestveit

Johannes Farestveit var forleggjar med teft for omsette nynorske spenningsbøker for born. Mest kjend er han som redaktør i Norsk Barneblad, dessutan var han teikneserieforfattar og omsetjar.

Les meir om Johannes Farestveit

Knut Magne Flølo

Knut Magne Flølo

Knut Magne Flølo, elektrikar, gründer, tidlegare ordførar i Vestnes kommune og stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Møre og Romsdal. Han møter fast som representant for landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Les meir om Knut Magne Flølo