Hopp til innhold

Anetta Garathun

Anetta Garathun, lærar, forleggjar og annonsesjef. Ho var den første kvinnelege forleggjaren med nynorskbakgrunn og var forleggjar for mellom anna Per Sivle.

Les meir om Anetta Garathun

Ågot Gammersvik

Ågot Gammersvik, etnolog og museumsarbeidar. Dei siste tiåra har ho arbeidd seg fram til ein av dei mest framtredande posisjonane i den norske museumsverda.

Les meir om Ågot Gammersvik

Anne Gullestad

Anne Gullestad, skodespelar, instruktør og teatersjef. Gullestad gjekk i bresjen for å opprette regionteater i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Les meir om Anne Gullestad

Paul Martinus Gjærder

Paul Martinus Gjærder, sjølvlærd bladmann og boktrykkjer som stor i fremste rekkje blant idealistane som bygde grunnmuren til den nynorske pressa på slutten av 1800-talet.

Les meir om Paul Martinus Gjærder

Håvard Gibøen

Håvard Knutson Gibøen, spelemann og gardbrukar frå Telemark, den sentrale figuren i ei av dei viktigaste tradisjonslinene i norsk folkemusikk.

Les meir om Håvard Gibøen

Ivar Grøvik

Ivar Grøvik var målmann, folketalar og lokalhistorikar. Grøvik gjorde kultursoga om Sunnmøre til livsoppgåve og brukte store delar av livet sitt på ungdomslagsrørsla.

Les meir om Ivar Grøvik

Brynjulv Gjerdåker

Brynjulv Gjerdåker er historikar og har særleg arbeidd med norsk jordbrukshistorie. Han var historieprofessor ved Høgskulen i Volda frå 2002 til 2013.

Les meir om Brynjulv Gjerdåker

Eli Kari Gjengedal

Eli Kari Gjengedal, akvaingeniør, forfattar, programleiar, tidlegare vêrmeldar på TV2 og seinare redaksjonssjef for vêrmeldingane på den same kanalen.

Les meir om Eli Kari Gjengedal

Jørgen Gravvold

Jørgen Alfred Gravvold var ein folkekjær poet, visediktar og revyforfattar på Nordmøre. Mange av tekstane hans har fått eit nasjonalt publikum gjennom samarbeidet med komponisten Henning Sommerro.

Les meir om Jørgen Gravvold