Hopp til innhold

Knut Markhus

Knut Olson Markhus, lærar, målmann, fråhaldsmann, venstremann. Han hadde ansvaret for å lose Noregs Mållag gjennom den tyske okkupasjonen 1940–45.
Les meir om Knut Markhus

Viking Mestad

Viking Mestad, bankdirektør og teatermann. Han hadde ansvaret for både Det Norske Teatret og Nynorsk Pressekontor i avgjerande periodar for desse verksemdene.

Les meir om Viking Mestad

Olav Midttun

Olav Midttun, litteraturforskar og riksprogramsjef. Han skulle vikariere som redaktør i Syn og Segn i eitt år, og blei verande der i 52 år.

Les meir om Olav Midttun

Sigrid Terese Moldestad

Sigrid Terese Moldestad

Sigrid Terese Moldestad, folkemusikar og felespelar som har samarbeidd med ei rekkje andre musikarar. Ho har vunne Spellemannsprisen i kategorien folkemusikk fleire gonger, seinast i 2007 for albumet Taus basert på musikken til kvinnelege felespelarar frå Nordfjord og Sunnmøre.

Les meir om Sigrid Terese Moldestad

Leif Mæhle

Leif Magnar Mæhle, litteraturforskar og grunnleggjar av Norsk Litterær Årbok. Han var styreformann i Det Norske Samlaget, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi og i 16 år skiftevis leiar og nestleiar i Norsk språkråd.

Les meir om Leif Mæhle

Ola Mestad

Ola Mestad, jurist og målmann. I 1990-åra var han gjennom fleire år styreleiar både i Litteraturselskapet Det Norske Samlaget og i Stiftinga Det Norske Samlaget.
Les meir om Ola Mestad

Ole Mjøs

Ole Mjøs

Ole Danbolt Mjøs, professor i medisin, universitetsrektor og politikar. Som leiar i Nobelkomiteen sytte han for at eit stort internasjonalt publikum fekk høyre klingande nynorsk.

Les meir om Ole Mjøs

Rolf Myklebust

Rolf Myklebust, musikar og tradisjonssamlar. Han gjorde Folkemusikkhalvtimen i NRK Radio til programmet mange snakka negativt om, men som mange fleire lytta til.

Les meir om Rolf Myklebust

Else Mundal

Else Olaug Mundal, professor emerita i norrøn filologi, forskar med kulturhistorisk interesse som spenner frå norrøn grammatikk til helgenlegender, kjennar i særklasse av kvinnehistoriske emne og av norrøne litterære kjelder i mellomalderen.

Les meir om Else Mundal

Lars Moen

Lars Magnus Moen, skreddar og Arbeidarpartipolitikar frå Oppland, medverka til utforminga av Arbeidarpartiet sin skule- og kulturpolitikk i åra rett etter andre verdskrigen.

Les meir om Lars Moen

Leiv Mjeldheim

Leiv Mjeldheim, historikar ved Universitetet i Bergen. Han arbeidde særleg med norsk politisk historie og publiserte det meste av arbeida sine på nynorsk.

Les meir om Leiv Mjeldheim

Oddny Miljeteig

Oddny Miljeteig

Oddny Irene Miljeteig, sosionom, politikar, nestleiar i Sosialistisk Venstreparti (SV) 2015–17, er den som har verva flest medlemer til Noregs Mållag, og som stod bak slagordet «Tal dialekt – skriv nynorsk!»

Les meir om Oddny Miljeteig

Bjarne Myrstad

Bjarne Myrstad

Bjarne Myrstad, journalist, forfattar og informasjonsarbeidar. Han skreiv reportasjar frå båtane på feltet, artiklar om fiskeripolitikk og bøker om kystkultur, og han ville gjere nynorsk til «bynorsk».

Les meir om Bjarne Myrstad