Hopp til innhold
X
Innhald

Reidar Morset

Reidar Morset var lærar og motstandsmann under andre verdskrigen. Etter krigen vart han skulesjef og skapte radiohistorie.

Reidar Morset var fødd 27. juni 1918 i Selbu i Sør-Trøndelag og døydde 7. mai 2001. Han tok lærarutdanning ved Levanger lærarskule frå 1940 og arbeidde deretter som lærar. Frå 1968 var han skulesjef i Selbu. Morset var radiomedarbeidar i NRK på frilansbasis frå 1949 til 1982. I 1947 var han leiar i Neadal Ungdomssamband, og deretter styremedlem der i tre år.
Under andre verdskrigen var Morset aktiv motstandsmann. I 1943 måtte ein av brørne bøte med livet i eit fluktforsøk frå gestapistar og folk frå Rinnanbanden. Faren, Peder Morset, vart torturert og avretta. Morset flykta på ski frå Levanger til Sverige og heldt fram med motstandsarbeidet derifrå. Per Hanssons dokumentarroman Og tok de enn vårt liv (1963), der Morset er ei av kjeldene, er eit viktig bidrag til krigshistoria.
I 1949 starta Morset radioprogrammet Morgongymnastikken. Han instruerte øvingane på dialektprega nynorsk. Programmet hadde ei intim form og representerte noko nytt i norsk radiohistorie.
Morset har skrive tre bøker. Gymnastikk i klasserommet frå 1965 vart populær og kom i ny utgåve og på nynorsk i 1968. Historia åt Neadal Ungdomssamband (1991) gir eit bilete av kulturinnsatsen sambandet gjorde. Morset har òg skrive ei jubileumsbok om Selbu Sparebank.
Morset fekk Kongens fortenestemedalje i sølv i 1988.
Kjelder
Per Hansson: Og tok de enn vårt liv. Oslo (1963) 2005
Kjell Haarstad (red.): Selbu i fortid og nåtid, bd. 2. Selbu 1977
Reidar Morset: Historia åt Neadal Ungdomssamband. Selbu 1991
Magne Skodvin: «Peder Morset», Aschehougs konversasjonsleksikon. Oslo 1974
Tore Strømøy: Intervju med Reidar Morset i «Middagsstunden» 21.4.1987: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/44080/ [lesedato 31.5.2011]

Først publisert: 25.11.2011
Sist oppdatert: 29.04.2013