Hopp til innhold
X
Innhald

Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal, journalist og journalistutdannar. Ho var den første redaktøren i SV-avisa Ny Tid, arbeidde i 25 år i NRK og har gitt ut bøker om genteknologi og om medieetikk.

Audgunn Oltedal er fødd i Høle i Rogaland 12. april 1945 og voks opp i Romsdalen. Ho tok examen artium ved Rogaland off. landsgymnas i 1965, vart cand.mag. ved Universitetet i Bergen i 1973 og cand.philol. med hovudfag i filosofi ved Universitetet i Oslo i 1997. Emnet for hovudoppgåva var medieetikk.
Ho var journalistlærling i Dagen 1965–67, sommarvikar i Stavanger Aftenblad 1968–70, redaktør for SV-avisa Ny Tid 1975–79 og var i perioden 1979–2004 tilsett i NRK, som programsekretær i Dagsrevyen (1979–90), som redaksjonssjef i Dokumentar- og samfunnsredaksjonen (1991–94) og i NRKs etikkprosjekt i Kompetanseavdelinga (1996–2000). Frå hausten 2004 har ho vore førstelektor ved journalistutdanninga ved Høgskolen i Oslo.
Oltedal har gitt ut bøkene Inn i genalderen (1988, saman med Kristin Aalen Hunsager), Genteknologi (1992, saman med Thomas Grünfeld), Den myndige journalisten (2001) og Venstrepopulisme (2009, saman med Nils Aarsæther og Knut Heen). I 2013 redigerte ho saman med Arnhild Skre Formødrenes stemmer – kvinneliv rundt stemmeretten.
Oltedal var medlem av Norsk kulturråd 1973–81, Nasjonal forskingsetisk komité for naturvitskap og teknologi 1994–96 og Rådet for anvend medieforsking 1992–96. I 1990 vart ho som den første kvinna vald til styreleiar i litteraturselskapet Det Norske Samlaget. Ho hadde dette vervet til 1994. I perioden 2002–08 var ho ekstern medlem av styret for Ivar Aasen-instituttet i Volda.
Kjelder
Audgunn Oltedal, e-post 4.5.2011
Roger Ole Rangsæter, Ivar Aasen-instituttet, e-post 14.4.2011
Jubileumskalender 1992. Det Norske Samlaget 1868–1993. Oslo 1993
Audgunn Oltedal: Den myndige journalisten. Kristiansand 2001
Frank Rossavik: SV fra Kings Bay til Kongens bord. Oslo 2011
Nils E. Øy: Pressefolk 1997. Institutt for Journalistikk. Oslo 1998
Peikarar
Thomas Grünfeld og Audgunn Oltedal: Genteknologi, NBdigital

Først publisert: 31.12.2011
Sist oppdatert: 25.09.2013