Hopp til innhold

Ola Raknes

Ola Raknes, filolog og psykoanalytikar, internasjonalt kjend som ein av Wilhelm Reichs næraste elevar og forsvararar, også av Reich sin mykje omtalte orgonteori. Han var ein ivrig forkjempar for nynorsk på alle område.

Les meir om Ola Raknes

Oddrun Remvik

Oddrun Remvik, sosionom som har markert seg i fleire sentrale leiarstillingar. Gjennom ti år var ho leiar av Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar. Remvik er særleg engasjert i sosiale emne og kvinnesak.

Les meir om Oddrun Remvik

Lars Reinton

Lars Reinton, historikar og lektor. Gjennom fleire tiår var han ein av dei fremste innanfor norsk lokalhistorisk forsking og organisasjonsarbeid.
Les meir om Lars Reinton

Magne Rommetveit

Magne Rommetveit, ordbokredaktør og organisasjonsleiar. Han organiserte ein konkurrent til Noregs Mållag i 1955, men blei seinare heidersmedlem i Noregs Mållag.

Les meir om Magne Rommetveit

Hans Ross

Hans Matthias Elisæus Ross var teolog, språklærar, folkeminnesamlar og ordboksredaktør. Han førte vidare og utvida Ivar Aasens samling av norske ord.

Les meir om Hans Ross

Ivar Refsdal

Ivar Refsdal, lærar og kartograf. Som kartteiknar var han nyskapande i måten å framstille karta sine på, der fag og kunstnarleg uttrykk vart vovne i hop på ein pedagogisk velutvikla måte.

Les meir om Ivar Refsdal

Gunnvor Rundhovde

Gunnvor Rundhovde, filolog og dialektforskar. Forskinga resulterte i eit doktorarbeid, og ho var den første kvinna som disputerte ved Universitetet i Bergen.

Les meir om Gunnvor Rundhovde

Anne Raknes

Anne Raknes var ein av dei første kvinnelege bilethoggarane i Noreg, og ho var oppteken av fagforeiningsarbeid og mellom initiativtakarane til Norsk Billedhoggerforening.

Les meir om Anne Raknes

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn, politikar. Rotevatn var stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Venstre 2013–17 og er tidlegare leiar i Unge Venstre. Han er eit stort politisk talent og som leiar i Unge Venstre markerte han ungdomspartiet ved å vere ei ideologisk vaktbikkje.

Les meir om Sveinung Rotevatn

Per Riste

Per Riste, lærar, gardbrukar, målmann og norskdomsmann, oppretta «målskule» i Volda, der han saman med kona Synnøve Riste og Rasmus Steinsvik stod i spissen for eit radikalt miljø.

Les meir om Per Riste

Ola J. Rise

Ola J. Rise, norskamerikansk bladmann og forfattar. Han var ein av dei mest markerte målmennene i det norskamerikanske miljøet i byrjinga av 1900-talet.

Les meir om Ola J. Rise

Olav Rytter

Olav Rytter

Olav Rytter, journalist og kringkastingsmann, filolog og omsetjar. Han var ei norsk røyst i kringkastinga frå London under krigen og den første redaktøren i avisa Dag og Tid.

Les meir om Olav Rytter