Hopp til innhold
Kari Veiteberg. Foto: Kirkens bymisjon.
Kari Veiteberg. Foto: Kirkens bymisjon.
X
Innhald

Kari Veiteberg

Kari Veiteberg, prest og biskop i Oslo bispedøme.

Veiteberg er fødd i Bergen 4. februar 1961. Ho blei ordinert prest frå Universitetet i Oslo i 1989 og arbeidde fleire stader før ho blei stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar i 1995. Frå 2000 har ho vore prest ved Bymisjonssenteret i Tøyenkyrkja i Oslo. Hausten 2017 vart ho vald som ny Oslo-biskop av Kyrkjerådet, og tok over etter Ole Christian Kvarme. 

I 2004 oppnemnde Kyrkjerådet henne som nestleiar i Nemnd for gudstenesteliv, der ho leia eit underutval for inngang, utgang og forbøn i gudstenesta. Arbeidet vart avslutta i 2010.

Veiteberg har gitt ut Kvinner i Bibelen (1995), Evas døtrer (2001) og Et portrett (2013).

Under Gay Galla 2018 på Chateau Neuf i Oslo, fekk ho prisen årets hetero.

Kjelder

Ottar Grepstad: Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie. Oslo 2006

Pressemelding: «Kari Veiteberg ny biskop i Oslo», kirken.no, publisert 13.9.2017: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/kari-veiteberg-ny-biskop-i-oslo/ [lesedato 14.9.2017]

Den norske kyrkja: CV og presentasjon av bispekandidat Kari Veiteberg, kirken.no: https://kirken.no/globalassets/bispedommer/oslo/bispenominasjon-2017/oslo_bispenominasjon_2017_presentasjon_veiteberg.pdf [lesedato 14.9.2017]

Først publisert: 16.06.2009
Sist oppdatert: 04.02.2018